Vi redigerer film – i 2. og 3. trinn!

– Elevene på 3. trinn brukte sin iPad og hver rettighet ble lest opp og enkelt dramatisert i skolegården, forteller Linda. Alle fikk prøve både å filme, lese og dramatisere. Deretter var det 3. trinns oppgave å redigere de ulike klippene sammen til en kort film.

Innføring i iMovie
Linda ga elevene en enkel innføring i iPad appen «iMovie», som er en app de kommer til å få nytte av senere i ulike sammenhenger. De lærte å dele opp de ulike klippene, slette uønskede klipp og sette titler på filmene. Til slutt ble de ferdige filmene vist til 2. trinn.

Til høyre: Elevene lærer om redigering av film –  i KRLE-timen! Å gå på en skole som bruker iPad i undervisningen gir varasjon og fenger elevene.
Gode, aktive læremetoder
Med film som undervisningsmetode, leser elevene replikkene så godt at de kan si dem utenat foran kameraet.


Sofie viser filmen som gruppen hennes har laget. Flere av barnas rettigheter, for eksempel retten til å leke og retten til å vite hvem sin mor og far er, ble veldig underholdende dramatisert, og latteren satt løst under filmfremvisningen.

Å se seg selv på film er veldig spennende, og det er mange elever i 2. og 3. trinn som kan mye om FNs barnekonvensjon nå. Inkludert den påfølgende diskusjonen om hvordan man teknisk kunne filmet enda bedre for å få frem poengene, ble det mye god og aktiv læring i Lindas timer denne uka.

Tekst og bilder ved
Nina C. Kaasin Simarud