Vi lager lunger

Det er naturfagtime i 5. trinn. Tv2s undervisningsfilm viser virtuelt hvordan blodet tar opp luft fra lungene og frakter det ut i kroppen. -Denne muskelen er viktig, sier Ørjan. -Den heter «diafragma», og når dere puster inn trekkes muskelen nedover og utvider brysthulen. Dette fører til at lungene utvider seg og fylles med luft. Ørjan peker og forklarer. På filmen følges oksygenet gjennom lungene og ut i blodårene.


 – Når vi trekker pusten blir lungene større. Ørjan drar i diafragma-ballongen, slik at lungeballongen fylles med luft.

Så tar Ørjan frem en liten modell. -Her kan dere se selv hva som skjer, sier han. Modellen er laget av en liten flaske i hardplast. Flasken forestiller brysthulen. Inne i flasken henger en liten ballong, som skal forestille en liten lunge, og ballongen i bunnen forestiller diafragmamuskelen. Ørjan trekker «muskelen» ned, og lungen fylles med luft!

I forkant av timen har Ørjan kjøpt inn flasker og ballonger. Nå skal det lages lunger! Lunger som utvider seg når elevene trekker i muskelballongen. De voksne hjelper til med å kutte flaskene, men resten gjør elevene selv.

Snart sitter alle og trekker i
hver sin lille «muskel»
og forstår:
-Det er dette som skjer
når vi puster!

 

Tekst og bilder ved
Nina C. Kaasin Simarud

Over: Fire lunger på en hylle

Norskeskolen