Studenter i praksis

Hanne Stokke (22) fra Ørsta er tredjeårsstudent på Volda. Sammen med medstudent Jeanette Tangen (23) fra Vestnes, valgte de Malaga for den første av to praksisperioder inneværende skoleår. Begge studerer samfunnsfag og spesialiserer seg med ekstra studiepoeng innen faget religion.

Over: Observasjon og rettledning av medstudenter er en viktig del av praksisopplæringa. Her underviser Hanne om jødedommen under nøye observasjon fra klasselærer Nina og medstudent Jeanette. Hanne har valgt å bruke iPad tom teknisk hjelpemiddel, leser korte sekvenser av stoffet sammen med elevene, og stiller hyppige kontrollspørsmål.

Til Høyre: Jeanette observerer og noterer tilbakemeldinger.

Mye jobb og mye shopping
I praksisperioden har Hanne fulgt 5. trinn og lærer Nina Dyregrov, og Jeanette har jobbet med 7. trinn og har hatt Vigdis Aure Modal som sin veileder. Studentene hadde med seg både praktiske og teoretiske oppgaver. På praksisprogrammet for tredjeårs-studenter står det at studentene blant annet skal sette seg inn i lærernes rettigheter og plikter, lærerarbeidet på organisasjonsnivå og skolens samarbeid med de foresatte, samt samarbeid med PPT og andre aktører.

– Vi har ofte vært de første som kommer om morgenen og de siste som går om kvelden, sier Hanne, som mener hun har lært masse under oppholdet. – Det har blitt mest jobbing, men vi har fått shoppet endel også, sier Hanne, som er bekymret for hvor mye kofferten kommer til å veie på flyturen hjem. – Også fikk vi med oss «Feria i Fuengirola» den første helgen vi var her, og det var gøy, sier hun.

Tidlig i praksisperioden fikk studentene brynet seg skikkelig. Da reiste nemlig de fleste av skolens pedagoger på seminar, og studentene fikk prøve seg som hovedlærere for hver sin elevgruppe i tre dager til ende. Det ble tre dager fylt med selvplanlagt undervisning og tilhørende inspeksjoner. Studentene fikk dermed alle muligheter for å teste seg praktisk under forutsette og uforutsette situasjoner som oppstår i skolehverdagen.

Gode skussmål – begge veier
Hanne og Jeanette skryter av Den Norske Skolen i Malaga: – Vi har aldri opplevd å bli så godt mottatt av en praksisskole før, sier Hanne. Alle har vært veldig hyggelige og hjelpsomme, og det har vært fint å sitte og jobbe på lærerrommet blant lærerne. Samarbeidet med veilederlærerne har også vært kjempefint, sier jentene.

Til venstre: Veilederlærerne Nina og Vigdis er i gang med å skrive studentvurdering.

Nina har også bare godt å si om «sin» elev Hanne. – Hun er veldig selvstendig og reflektert, og er på god vei til å finne sin egen lærerstil. -Elevene i klassen likte henne godt og hun utviklet en god relasjon til dem, roser Nina.

– Jeanette er også veldig selvstendig og har vist god utvikling, forteller Vigdis. – Hun har jobbet med konkretisering i matematikken, og i tråd med årsplanen har hun undervist om arkitektur og elevene har bygd bygninger etter målestokk og egne arbeidstegninger. Jeanette fikk også være med på spesialmøter, internmøter og foreldresamtaler, forteller Vigdis.

Velkommen til Malaga!
Skolens lærere skal kvalitetssikre og signere sluttvurdering av studentene. Det ser ut til at begge de flinke, blide jentene får et rungende «bestått» underskrevet av skolens assisterende rektor, Stefan Östgård. De får også med seg en Tapas – kokebok til minne om oppholdet, og beskjed om å fortelle alle Voldas kommende tredjeårsstudenter om at de er hjertelig velkommen til praksis Malaga.

Tekst og bilder ved
Nina C. Kaasin Simarud

Kilder:Praksishefte for grunnskolelærerutdanningene, Høgskulen i Volda, studieåret 2015/16

Norskeskolen