Verdens Orienteringsdag – i Palomaparken

Den Norske Skolen, Malaga deltok i Verdens orienteringsdag, som ble arrangert av Club de Orientación de Málaga (COMA), onsdag den 11. mai i «Palomaparken», Parque de la Paloma.

start.png

Tre sjetteklassejenter står klar for start. Christina har fått tildelt kart og instrukser.

-Dette var et arrangement for å gjøre idretten kjent for flere, og gi flest mulig barn og unge i hele verden spennende og inspirerende orienterings-opplevelser, forteller gymlærer Frode Langevold. Skolen forsøker å delta på arrangementer i nærmiljøet, og oppfordrer sport og aktivitet på fritiden.

ibrahim


img-0015.png

Ungdomsskoleelever i målområdet. Mange syntes orientering gav mersmak.

img-0007Alle elever fra 5. – 10. trinn fikk tilbud om å delta, og startet i i første pulje. -De stilte til start individuelt, og ble sendt ut med ett minutt mellom hver deltager. Elevene fikk kart og en enkel innføring om hvordan man markerer postene man finner. De fleste av elevene våre fullførte, og syntes dette var et kjempebra arrangement. Flere kunne også tenke seg og delta på flere samlinger. Parken er middels vanskelig å orientere seg rundt i, med masse stier, vann, busker og kratt. Det løper også en del fugler fritt omkring i parken, blant annet møtte noen en påfugl som de kviet seg litt for å løpe forbi, forteller Frode.

i-mal

COMA – Club de Orientación de Málaga har offentliggjort resultatlistene. I Spania er konkurransefaktoren viktig, men for oss dreide dette seg om en innføring i hva sporten innebærer. Likevel ser vi navnet på flere av våre elever høyt på listene!

 

 

 

 

Forberedelser

I forkant av orienteringsdagen har kroppsøvingslærerne på skolen forberedt elevene i et par uker. Timene har bestått av både teori og praksis. I teoridelen har elevene lært seg de mest elementære karttegnene, samt hva de ulike fargene på kartet betyr. De har også fått løst oppgaver som Norges Orienteringsforbund har lagt ut på sine hjemmesider. 

Den praktiske delen har bestått av «stjerneorientering» i skolegården der elevene kun fikk lov til å se på kartet en gang før de løp til posten, for så løpe tilbake og skrive inn koden som hang på posten. 

Det har også vært øving med stafett, der elevene skulle plassere 15 karttegn på rett bilde. Ungdomstrinnet har i tillegg hatt «byorientering» der det var satt ut poster i nærområdet rundt skolen.

 

Tekst og bilder ved Frode Langevold,
Tore Ustad og Nina C. Kaasin Simarud