Valglyrikk

Et tverrfaglig miniprosjekt ble skapt i 10. trinn i dag. Ved å kombinere lyrikk og politisk engasjement “dagen derpå” etter valgnatta, har tiendetrinnselevene skapt små politisk-inspirerte dikt.

Elevene nærmet seg oppgaven ved først å plukke ut noen ord de forbinder med Stortingsvalget 2017. Etterpå ble ordene brukt til å lage korte, politiske dikt. Flere elever hadde en politisk mening de fikk uttrykt, derfor viser vi fram et lite utvalg der elevene får lov å være anonyme. -Slik seg hør og bør når det dreier seg om valg.

Hele “stuntet” var avviklet fra ide til ferdig produkt på 45 minutter, og var en fin anledning til å oppsummere alle inntrykkene.

Sjangeren dikt kombinert med politisk engasjement kan være sterkt og nyttig i formidlingen av politiske meninger. Blant besvarelsene finner vi mye godt engasjement, men også at noen er overveldet og kanskje litt uinteressert i politikk. Det er riktig og helt normalt, så vi kan konkludere med at ungdommene våre er “i rute”. Tydelige politiske retninger og følelser rundt valgresultatet ble formidlet. -Med illustrasjoner og layout ble dette en fin diktsamling. Bra jobbet!