Kunst, kultur og matte – i Córdoba

Córdoba er en av Europas viktigste kulturbyer. I gamlebyen rundt den kjente Moskeen “La Mezquita” finnes mange historiske skatter og spennende arkitektur fra epoker under arabisk og spansk herredømme. Med åtte “selfiemotiv” avkrysset på et kart og gruppeoppgaver som dekker kompetansemål i flere fag, fikk ungdomsskolens elever frie tøyler i gamlebyen.

Selfie-orientering

For å merke seg kulturskattene og følge en planlagt rute på egenhånd, fikk elevene utdelt et kart med åtte poster som skulle dokumenteres med et “selfie”.

Den Norske Skolen Malagas utvalgte ekskursjonsdag  sanke fotoskatter og inntrykk via en skoletur en kokvarm torsdag i september. Praktiske og teoretiske oppgaver som ble løst denne dagen,

Over: Arealet i Moskeen ble skrittet opp og søylene telt. Hvor stort er arealet i bygningene og i hvilken rekkefølge ble rommene bygd? Det var mye elevene skulle finne svar på i Cordoba..

Tverrfaglige kompetansemål

La Mezquitas arkitektur og utsmykning var utgangspunkt for flere spørsmålsstillinger i oppgaveheftet. Elevene skulle samle bilder av ornament og geometriske mønstre for seinere bruk i Kunst- og Håndverkstimene. Arkitektur og tidsepoker i bygningen skulle gjøres rede for, og arealet i moskeen skulle overslag-regnes. Små og store observasjons-oppgaver ble løst. Gjennom refleksjon over kristne og muslimske kunstformer fikk elevene øvd på konversasjon over nye temaer. Kontaktlærer Marie Cygnel-Sennerby hadde plukket kompetansemål fra Kunst og håndverk, Matte og KRLE.