Utlysning av fast stilling som Assisterende rektor

Vi søker nå etter en assisterende rektor som gjennom tydelig, systematisk og målrettet lederskap kan bidra til videreutvikling av det faglige nivået og det gode læringsmiljøet ved skolen.

Norskeskolen