Velkommen til et herlig gjensyn med Hakkebakkeskogen

De siste ukene før påske spilte 1. og 2. trinns elevene inn flere scener fra Thorbjørn Egners eventyr Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen. Siden det ikke er mulig å invitere til forestilling nå for tiden får dere se forestillingen på film denne gangen. Alle de fjorten elevene er med i små og store roller. For å få til dette har kontaktlærer Linda Sakseide spilt inn de samme to scenene to ganger; Rød og grønn gruppe. Scenene som elevene gjenskaper for oss er Klatremus som lurer reven og hos Bakermester Harepus. -God fornøyelse!

ROLLEBESETNING:

Klatremus - GRØNN gruppe

ROLLEBESETNING:

Klatremus - GRØNN gruppe

Faglig innhold

-Vi leste “alle” Thorbjørn Egners bøker tidlig i høst, forteller Linda. – Allerede da var planen å spille Hakkebakkeskogen som skuespill når de fleste hadde lært seg å lese. Nå, som alle har lært seg å lese, gikk vi i gang med forestillingen. Det er ekstra gøy å øve på lesing når man har noe så fengende og gøy man trener til!

Lesing, innøving av manus, og hvordan man skal presentere og bruke stemmen og kroppen, har vært delemner i arbeidet de siste ukene. De voksne har lest med innlevelse for elevene, og elevene har sett skuespillet fremført av en amatørteater-gruppe i Norge. Flere av elevene har hørt på diverse innspillinger av boka, og alle har selvfølgelig også øvd masse på manuset hjemme.

Muntlig kommunikasjon

Gjennom dette arbeidet har elevene fått god trening i flere av barnetrinnets kompetansemål innen muntlig kommunikasjon. Elevene har fått positive opplevelser ved å uttrykke og utfolde seg muntlig. De har øvd seg på å lytte til og bygge på andres innspill i faglige samtaler, og de har øvd på presentasjon, fortellerkunst og diskusjon på hensiktsmessige måter både spontant og planlagt, foran et publikum og med bruk av digitale ressurser.

Norskeskolen