Tre ukers kunstsatsing

18. mars 2014
Den norske skolen Málaga har stått i kunstens tegn de siste ukene
Kunstneren Kari Lena Flåten-Lindbæk lot bl.a. elevene få prøve seg med leire for å lage
menneskekropper.
Det ble produsert mye fin kunst da elevene på sjette og sjuende trinn ved Den norske skolen Málaga fikk prøve seg som kunstnere og skulptører under det pågående kunstprosjektet.

Kyndig veiledning og nysgjerrige barn  gir god
resultater.

Kunstneren Kari Lena Flåten-Lindbæk har vært engasjert til å drive kunstundervisningen de siste tre ukene. Den norske kunstneren som bor fast i Spania, har latt elevene få prøve seg bl.a. med leire for å lage skulpturer av menneskekroppen og menneskehoder.

Det handler om proposjoner og riktige former når
menneskehoder skal formes.

Det er innenfor faget kunst og håndverk at prosjektet ble gjennomført.

Dyp konsentrasjon preger kunstsatsingen ved Den
norske skolen Málaga.