Det er 1. mars som gjelder!

Som de fleste vet, har Den norske skolen Málaga godkjenning for å gi undervisning på første trinn i videregående skole. – For inneværende skoleår har vi kunnet gi dette tilbudet, men om det skal settes opp en ny førsteklasse fra høsten 2014, avhenger av hvor mange elever som søker plass, sier Trond Are Gjone.

Minst 12 elever
– Vi trenger minst 12 elever for å få dette til å gå rundt økonomisk, forklarer skolens daglige leder; – Når vi er så nøye med fristen, er det først og fremst fordi skolen må ha nok tid til å ansette de lærerne som skolen trenger.
Det er allerede nå klart at flere av dagens 10. klassinger ønsker å fortsette på videregående ved Den norske skolen Málaga neste skoleår. Tre eksterne søkere fra Norge har også meldt sin interesse.
– Vi ønsker å ligge i forkant, og dersom vi får minst 12 forpliktende søkere som betaler skolepenger innen fristen, vil vi – når søknadsfristen er ute og vi har talt opp antall forpliktende søknader – raskt bestemme oss for om det også neste år blir et videregående skoletilbud, sier Gjone som presiserer at skolen trenger mer enn muntlig interesse for å realisere målet.

Store fordeler
Elevene ved Den norske skolen Málaga kan nyte godt av mange goder som skoleelever i Norge kan misunne dem. På videregående og på alle klassetrinn fra og med fjerde klasse blir alle elever utstyrt med nettbrettet iPad. Det brukes aktivt til alt fra lesing, lekser, undervisning og til presentasjoner.
Skolen har selv betalt for et fiberbasert bredbånd som sikrer rask håndtering av data.
– Vi tilbyr små klasser, høy lærertetthet og god oppfølging av alle elever, sier Trond Are Gjone.
Han legger til at trivselsfaktoren ved skolen er høy, at alle elevene får både varm og kald skolelunsj og at de videregående elevene har tatt i bruk nye og lyse lokaler ved skolen.
– Et godt miljø for læring, sier Gjone.

Mange søkere i grunnskolen
– Vi har allerede nå 144 søkere til våre 120 elevplasser på 1. til 10. klasse. Mange er tydeligvis tidlig ute for å sikre seg skoleplass, sier pedagogisk leder ved skolen, Stefan Östgård. Også i grunnskolen er søknadsfristen 1. mars 2014.
Östgård mener likevel at løpet ikke er kjørt for dem som vil ha elevplass:
– Det er fortsatt mulig å få skoleplass, fordi mange norske familier som vil ha ett friår eller to i sola, gjerne søker plass ved flere skoler, sier den pedagogiske lederen.


Til tross for 144 søkere på elevplass i
grunnskolen, mener pedagogisk leder Stefan
Östgård at det fortsatt er mulig å få plass.
Foto: Arne Bjørndal

Gode erfaringer
Dette skoleåret fikk skolen utvide elevtallet i grunnskolen fra 80 til 120. Hvordan er erfaringene?
– Vi har bare positive erfaringer, svarer Stefan Östgård. Han viser til skolen nå ikke lenger blander elever fra to klassetrinn, men kjører rene klasser i stort sett alle fag. Flere elever betyr at barna kan velge mellom flere mulige venner og at skolen ­– fordi det i år er ansatt sju flere lærere – har bredere kompetanse. Med tre spesialpedagoger har skolen gode rådgivere på alle nivåer, mener Östgård.