Studenter i praksis

Den Norske Skolen, Malaga ønsker gjerne studenter velkommen til praksisperiode på skolen. Lærerutdanningen på Høgskulen i Volda har sendt elever til Spania i en årrekke, og nå i oktober har fem elever fått prøve seg i praksis som lærere både i fordypningsfagene sine og i andre fag. Allerede tredje dagen de var her, hadde de «skoleovertagelse» og ansvar for hver sin elevgruppe – en hel dag.

Lærerstudentene som har praksisperiode nå i oktober, kommer alle fra Høgskulen i Volda. Fra venstre: Lovise Winther Leira, Jeanette Kjevik Blindheim, Jan Åge Sundnes, Natalie Seljeseth Birkhol, Ellen Stensvold, og Maria Christine Næss, er inne i sitt tredje år på lærerhøgskolen.

Lovise Winther Leira har fulgt 7. tinn under veileder Kurt Eriksen. Hun tar for øyeblikket Digital kompetanse i læring på nett, og skal studere naturfag sitt siste år før hun er ferdigutdannet adjunkt.

-Jeg skal bli lærer i 1.-7. trinn, og har norsk, kunst & håndverk, og er igang med å fullføre fordypning i matematikk, forteller Lovise. I praksisperioden sin her har hun undervist i Naturfag, KRLE, Kroppsøving og Matematikk.

Hvordan var det å bli kastet ut i skoleovertakelse?

-Det var veldig spennende og samtidig litt skummelt siden det var bare tredje dagen vi var på skolen og vi kjente ikke så godt verken rutinene eller elevene. Men jeg er veldig glad for jeg fikk muligheten til det, fordi det var veldig lærerikt, og vi fikk kjenne på det å være lærer alene uten en praksisveileder som sitter bakerst i klasserommet og vurderer deg, sier hun.

Lovise synes det er utrolig bra miljø på hele skolen, både blant elever og lærere, og at veilederlæreren har gitt gode råd, vært imøtekommende og lett å prate med.

Kan du anbefale andre studenter å ta praksis hos oss?

Absolutt! Studenter vil få en helt annen erfaring enn hva de vil hos andre praksisskoler i Norge. Her får vi et innblikk på hvordan det er å drive en norsk skole i Spania, og lære hvordan det er å arbeide på en skole der utskifting av elever skjer ofte, svarer Lovise.

Maria Christine Næss har undervist i 1-og 2. klasse, under veiledning av Mette Engum. Hun har undervist i studiefagene sine, norsk, matematikk, engelsk og religion, men har også fått prøve seg i samfunnsfag og kroppsøvingstimene.

Hun mener at Den Norske Skolen, Malaga har flinke lærere og godt miljø og god skolekultur. -Mette er en veldig flink lærer som gir gode tilbakemeldinger til oss etter timen. Hun ser elevene og virker veldig dyktig og erfaren i klasserommet. Det var inspirerende å observere henne første uka, forteller hun. -Det har også vært interessant for oss å bli mer kjent med elevene her og høre om bakgrunnen deres og hvordan de kom til denne skolen, legger hun til.

Hadde du erfaring med bruk av iPad i undervisningen fra før?

Ja, jeg hadde praksis i en 1-og 2. klasse i fjor. Der brukte elevene iPad. I tillegg jobbet jeg på en barneskole et halvt år før jeg begynte på lærerskolen. Der brukte de iPad og den ble flittig brukt i undervisningen.

Er dette et arbeidsverktøy du ønsker å bruke når du blir lærer?

Ja, jeg tenker det er et godt verktøy for elevene. Det er mye ressurser som er fint for læreren å bruke. I tillegg tenker jeg at det er viktig at skolen henger med under utviklingen av teknologien. Elevene skal kunne fungere i et samfunn som er preget av mye digitalt, og det er viktig at elevene får opplæring i dette på skolen.

Kan du anbefale andre studenter å ta praksis hos oss?

Ja, jeg synes det er en fin skole å ha praksis ved. Det er god erfaring å se hvordan det er å jobbe på en norsk skole i utlandet. Samtidig virker det som et godt miljø blant lærerne og elevene. Det er mindre klasser, som kan bety at flere elever blir sett.

Hvordan har oppholdet i Spania vært utenom arbeidstid?

Jeg er storfornøyd med oppholdet i Spania. Vi skal være her i fire uker totalt og vi har leid en leilighet på Airbnb. Ypperlig plassering, gåavstand til skolen, stranda, sentrum og Puebloen. Etter den første uka på skolen hadde vi en uke høstferie. Da besøkte vi noen byer som Rhonda, Nerja, Granada, Malaga og Fuengirola. Vi har vært på fjelltur og på stranda. Det er et veldig fint område og vi har virkelig kost oss her.

Veileder Mette Engum noterer konstruktive tilbakemeldinger til studentene sine fra sin utkikkspost i hjørnet. 

Jan Åge Sundnes utdanner seg som lærer i samfunnsfag, norsk og engelsk, og har praktisert i 5. og 6. trinn under skoleovertagingen, men har ellers praktisert sammen med 7. trinn med Kurt Eriksen som veileder.

-Det har vore ein del spesielle dagar og elevane er midt i større prosjekt, så det har ikkje blitt omfattande planlegging av timar/periodar endå. Eg lærte likevel i ein engelsktime at med ro og klare spørsmål, sjølv seint på dag, kan ein halde dialog med elevane ganske lenge – der dei lyttar til kvarandre, forteller Jan Åge.

-Skuleovertakinga var en fin utfordring. Det var på en måte fint å ikke ha praksislærer hengende over seg tidlig, da du kan føle at du underviser for ham/henne og ikke eleven. Samtidig var det en risiko for at elevene skulle “prøve” seg på mer, men heldigvis gikk det bra. 5. og 6. trinn var en herlig gjeng, om enn i overkant muntlig aktiv, sier Jan Åge.

Med Kurt som veileder har studenten lært mye, både under observasjon og effektiv veiledning. -Han kommer med konkrete tips til undervisningen i praksis, som klasseledelse, men også hva vi bør være obs på når vi kommer nye ut i yrket. Han gir tilbakemelding på en forståelig måte, og som ikke føles angripende. Han er dessuten veldig tilgjengelig, og svarer raskt når vi har spørsmål. Han utviser også stor ro og kontroll når timeplanen må endres og avgjørelser må tas raskt. Det lærer vi mye av, sier Jan Åge

-Det virker som lærerne på skolen her får mye tillit i jobben de skal gjøre her, noe som smitter over på elevene. Fellesskapet virker veldig inkluderende, noe vi har nytt godt av med bla. spørsmål om hvordan det går og invitasjoner til ballsport og sosiale sammenkomster. Rektor tok oss også godt imot og informerte om mye interessant om skolen, miljøet, nordmenn i området, om elevene. Elevene på 5. og 6. trinn er rett og slett skjønne. 7. er voksnere, og det er lettere å holde på oppmerksomheten deres. Elevene virker å respektere jobben vi gjør, selv som nye i klasserommet. De behandler hverandre fint – iallfall som vi ser. Vi kommer til å savne dem, uttrykker Jan Åge.

Er iPad et arbeidsverktøy du ønsker å bruke når du blir lærer?

-Ja, med god oversikt over nyttige nett- og app-ressurser kan vi legge opp god undervisning via nettbrett. Da møter vi elevene på et område de selv bruker mye tid; i den digitale verden. Samtidig ser jeg fallgruver, som å si ja til musikk uten å ha en egen musikkavspiller som kan spille i bakgrunnen. Hvis elevene bruker YouTube, ender de opp med å bruke halve arbeidstiden på å søke opp sanger, lage spillelister og ikke minst se på musikkvideo mens de skal jobbe.

Kan du anbefale andre studenter å ta praksis hos oss?

-Absolutt. Det er en unik mulighet til å oppleve norske barn på en norsk skole, men i et annerledes miljø. Samtidig er det ikke feil å bli sikret +20 grader fire uker på høsten. Som med undervisningen er det viktig å bryte opp litt. Regnskyene kan være tunge i Volda på høsten. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke flere enn 1 av 17 søkere til Spania-praksis i klassen var menn. Vi trives godt her, og selv kommer jeg garantert til å anbefale Den Norske Skolen, Malaga for andre studenter.

Veilederlærerne får gode tilbakemeldinger av studentene. Selv om det kan være litt krevende å bli målt og vurdert, mener alle at det er viktige tilbakemeldinger å få, og at de har lært mye. Her er det Karethe Eide, 9. trinns kontaktlærer, som noterer tilbakemeldinger.

Jeanette Kjevik Blindheim studerer grunnskulelærer 1-7, og har fagene norsk, engelsk og matte.I praksisperioden underviste hun i 1. og 2. klasse med Mette Engum som studentveileder.

Har du en spesiell økt du forberedte som du lærte mye av?

-Jeg hadde en norsk-økt i 2. klasse om eventyr, der elevene var veldig engasjerte. En av de «svake» leserne i klassen hadde lest eventyret om Askeladden som kappspiste med trollet, og kom frem og gjenfortalte hele innholdet i eventyret for resten av klassen. Det var ganske uventet at akkurat han gjorde det, og det ble en kjempefin avslutning på timen.

-Jeg har hatt et innholdsrikt opphold på skolen her. Jeg følte at vi ble tatt veldig godt imot av både elever og ansatte, og har fått prøve oss i mange ulike situasjoner. Vi har fått ledet klassene på egenhånd under skoleovertakingen, fått god veiledning fra veileder på timene hun observerte, vært med på samling i kultursalen, teammøte og personalmøte. Vi fikk også god informasjon om skolen på møte med rektor første dagen, oppsummerer Jeanette.

-Mette er en veldig god veileder! For det første er hun kjempeflink å undervise selv, jeg ble imponert over hvor god kontakt hun hadde med elevene sine og måten hun snakket med de på. Det var lærerikt å observere henne de to første dagene vi var der. Etter at vi startet å undervise selv, var hun veldig positiv og støttende både i forkant av timene våre, mens vi underviste og hun observerte, og i etterkant i veiledningen. Hun kom med mye konstruktive tilbakemeldinger og tips. Jeg synes også elevene var veldig imøtekommende og tok godt imot oss studentene. De var hjelpsomme og lette å bli kjent med. Jeg synes også at det virker som at elevene ved skolen har et godt samhold og bryr seg om hverandre. Kanskje mer enn på de norske skolene jeg har jobbet på tidligere, skryter Jeanette.

Natalie Seljeseth Birkhol går tredje året i lærerutdanningen, men på grunn av et tidligere årsstudium idrett er hun egentlig ferdig lærer til sommeren. -Jeg skal likevel ta det fjerde året for å bygge på med flere fag, forteller Natalie, som tar samfunnsfag og matematikk, og vurderer å ta naturfag og/eller mat og helse til neste år. Hos oss har hun praktisert i 10. trinn, sammen med veileder Vibeke Kåbuland.

-Ettersom jeg selv har drevet med turn, synes jeg det var veldig gøy når Ellen og jeg hadde dette med både åttende, niende og tiende. Elevene prøvde seg på å lage ulike pyramider og det virket til at alle syntes det var moro, forteller Natalie.

-Hvordan var det å bli kastet ut i skoleovertagelse den tredje dagen dere var her?

-Jeg synes det var både spennende og litt skummelt med skoleovertakelse allerede tredje dagen. Det er en utfordring å planlegge hver eneste time en hel skoledag når en ikke kjenner elevene så godt i forkant og ikke vet hva som funker for hvem, men det gikk veldig bra – en absolutt lærerik erfaring jeg vil ta med meg videre.

Vibeke har gitt oss mange gode tips og ideer, både til undervisningen disse tre ukene, men også i forhold til senere. Hun har fått oss til å reflektere mye og utfordre oss selv.

Sist men ikke minst har hun vært veldig flink til å skryte av oss underveis, og det gjør alt verdt det! Jeg vil takke så mye for ett fint opphold på skolen. Både elever og lærere har tatt oss godt i mot, vært behjelpelige og veldig positive

Er iPad et arbeidsverktøy du ønsker å bruke når du blir lærer?

Selv ser jeg mange fordeler ved å bruke iPad i undervisningen. Blant annet observerte jeg en naturfagstime hvor det ble brukt en app som het Nearpod. Her kunne læreren lage ett opplegg, legge inn filmer, stoppe opp underveis, se til at elevene fulgte med og be elevene svare på spørsmål. I etterkant av undervisningen fikk læreren en vurdering av hver enkelt. Denne appen så ut til å fungere veldig bra. I tillegg har elevene rask tilgang til informasjon og ordbok når alle har hver sin iPad.

Men det er også noen ulemper. En er avhengig av at teknologien fungerer optimalt og at elevene får gjort det som skal gjøres. Noen apper og funksjoner er dessverre vanskeligere, mer tungvinte og av den grunn mer tidkrevende på iPad enn på datamaskin.

Kan du anbefale andre studenter å ta praksis hos oss?

-Jeg vil så absolutt anbefale andre studenter å søke! Praksisen her er en erfaring jeg aldri ville vært foruten. Til tross for at både lærerne og barna snakker norsk, og at skolen følger den norske læreplanen, er det også mye som er ulikt skolehverdagen hjemme. Dette synes jeg har vært veldig spennende å oppleve. Vi har fått et innblikk i hvordan en norsk skole i utlandet drives, og hvordan det oppleves med stadig utskifting av elever og lærere.

Miljøet er bra og jeg har lært mye!

Nathalie og Ellen leder en time for 9. trinn der temaet handler om kilder og kildebruk.

 

Ellen Stensvold har også vært sammen med skolens eldste elever i 10. og 9. klasse, med Vibeke Kåbuland som veileder har hun undervist i matematikk, samfunnsfag og gym.

-Vi prøvde ut et opplegg i samfunnsfag som kalles «Handelsspillet». Det illustrerer forskjeller på u- og i-land i form av ulik tilgangen på teknologi, ressurser og arbeidskraft. Elevene får selv oppleve å «være» et land og hvordan den globale handelen utnytter de fattige landene. Handelsspillet engasjerte elevene og illustrerte mange gode poeng. Det var veldig moro å prøve ut, forteller Ellen.

Hvordan var det å bli kastet ut i skoleovertagelse den tredje dagen dere var her?

Det var spennende og moro! Selvfølgelig var det litt vanskelig, i og med at vi ikke kjente hverken elevene eller systemene på skolen så godt. Allikevel gikk det jo fint! Det var lærerikt og moro å få styre og ha kontrollen på alt selv, sier Ellen.

-Hadde du erfaring med bruk av iPad i undervisningen fra før?

Nei, ingenting, så dette var nytt og spennende å prøve ut. I noen timer observerte vi at lærerne brukte den på en svært god måte og den virket som et nyttig verktøy som gjorde elevene engasjerte og fokuserte. Ved hjelp av iPaden har læreren for eksempel mulighet til å få tilbakemeldinger fra alle på en gang og følge med på hva som er vanskelig og lett underveis i undervisningen. I andre timer var iPaden upraktisk, et hinder for å nå fram til elevene, og distraksjon for elevene. For eksempel opplevde vi at matematikkprogrammet Geogebra ikke alltid fungerte som det skulle på iPad og var knotete og vanskelig å jobbe med, synes Ellen.

I tillegg er det jo viktig at elevene mestrer det digitale og har kompetanse til å lære seg nye systemer noe iPaden er et viktig verktøy for, legger hun til.

-Kan du anbefale andre studenter å ta praksis hos oss?

-Jeg vil absolutt anbefale det til andre studenter! Det har vært veldig lærerikt og interessant og få se og oppleve forskjellene fra skolene i Norge. Vi fikk blant annet se hvordan det fungerer med varmlunsj på skolen, små klasser, høy varme, flere språk som naturlige i kommunikasjon mellom både lærere og elever og fokus på det digitale og iPad til hver elev. I tillegg er det interessant å bo et annet sted og ha andre omgivelser enn vanlig rundt seg, og få oppleve en annen kultur og klima enn hjemme, sier Ellen.

Under praksisperioden har studentene bodd sammen i en moderne toppleilighet i Benalmádena, Arroyo de la Miel, der de har brukt mange timer på takterrassen både til soling, grilling og sene kvelder. Sammen har de reist litt, gått tur i fjellet og opplevd mange fine steder som Ronda, Granada, Nerja, Malaga, Mijas Pueblo og Fuengirola.