Sightseeing i London

Nei, engelskgruppa har ikke vært i London sånn på ordentlig, men gatene er utforsket via verktøyet Google Earth. Det er bare ett av mange programmer lærer Hilde Rasmussen har benyttet til dette engelskprosjektet.

Prosjektet er en oppsummering av læringsmålene elevene har hatt i engelskfaget de siste tre årene, og kompetansemålene er bratte. Elevene skal gjennom prosjektet lære å samtale på engelsk om kjente steder og begivenheter i engelskspråklige land, og samtale om levesett og kulturer. De skal også få trening i å bruke digitale verktøy for å hente relevant informasjon og lage ulike typer tekster. Det er ikke i nærheten av så kjedelig som det kan høres ut.

Interaktive læringsmetoder
-Vi så først en liten «Visit London video» der lærte vi litt om de viktigste severdighetene, forteller Hilde. Etterpå gikk vi i gatene via «Google Earth». Så fikk elevene prøve seg som turistguider og lage hver sin London-omvisning med programmet Puppet Pals, forteller hun. Undervisningen er i sin helhet lagt opp gjennom Nearpod, et interaktivt program der det aller meste er mulig.

(Les mer om disse programmene ved å klikke på lenkene.)


Elevene sitter konsentrert med iPadene sine og lærer om USA. Hilde leder dem igjennom stoffet trinn for trinn i Nearpod.

Lesestykkene blir grundig lest, diskutert og oversatt før det kommer en side med oppfølgingsspørsmål. Fra Hildes lærer-iPad følger hun utviklingen i detalj, og det er ikke mulig å ikke følge med. Enhver avsporing fanges opp, og hun ser om elevene har fått med seg alt, eller om det er behov for litt mer informasjon.

Engasjerende og oversiktlig
-Du kan teste hele veien, sier Hilde. Elevene er nødt til følge med. Om noen ikke er helt med, svarer feil eller logger seg ut, ser hun det med en gang og kan hjepe eleven å hente seg inn igjen.-Vi brukte det samme programmet da vi lærte om England, forteller Thea, og legger til at hun synes det er veldig fint å arbeide på denne måten.

Delmålene for USA-pensummet avsluttes med tankekart-oppsummering i «Inspiration». Tankekartet skal leverer på fredag. Så står Canada, Australia og New Zealand for tur.

Kjedelig? Vanskelig? Elevene nekter. – Kan vi ha om Kina også? spør Daniel.

Tekst og bilder ved
Nina C. Kaasin Simarud