Rike oppgaver – Familiepark

Tenk å få være arkitekt for et nytt parkområde, der du får designe og bestemme alt parken skal inneholde, konstruere alle komponentene og regne ut arealene. I tre uker har en gruppe ungdomstrinnselever jobbet med et slikt prosjekt. Det ble tre gode uker for kreativ utfoldelse og matematisk læring.

Forankring av kunnskap

Å knytte kompetansemålene opp mot realistiske prosjekter slik mattelærer Vibeke Kåbuland har gjort her, er med og beviser nytteverdien for elevene, samtidig som det understreker at regnemetodene er noe de vil få bruk for senere i livet. -Tanken var å bruke Geometri som et fordypningsemne og arbeide med relasjonell kompetanse knyttet opp til andre emner som oppgaven omhandler, forteller mattelærer Vibeke Kåbuland.

Selv om dette var en matematisk oppgave fikk også kreativiteten fullt utløp her. Noen enkle kriterier, som at parken skulle inneholde konstruksjon av en fontene og at grøntarealene skulle ha en gitt størrelse, begrenset ikke de frie tankene om hva et slikt anlegg kan inneholde.

Som verktøy under prosessen fikk elevene velge om de ville arbeide 2D (todimensjonalt) i et grafisk tegneprogram og/eller de kunne bygge parken 3D via spillappen Minecraft. Begreper innen arealer, volum og konstruksjon og målestokk var viktige elementer å ha med.

Solide visjoner

Denne uken var altså tiden kommet for at arkitektene (elevene) skulle legge frem ideer og anbud for kommunen (læreren), og innlevelsen lot ikke vente på seg. -Jeg vil at dette skal være en park som dekker menneskers forskjellige behov, der barn kan leke, og de eldre kan slappe av med barnelatter i bakgrunnen. -Denne fontenen, som jeg har lagt mye arbeid i, har jeg tenkt at skal være parkens midtpunkt. -Parken er også lysdesignet for bruk kveld og natterstid. -Her blir det café. -Her skal det være treningsapparater. -Her blir det fotballbane, idrettshall, McDonalds, et lite vann, grøntområder, benker, bord, søplekasser, basseng, scene og og og. Skissene var detaljerte og uttalelsene under innsalget beviste høy grad av innlevelse og eierskap.

Benjamin hadde også designet en singlet med reklame for familieparken.

Kostnadsoversikt

Selv om hovedoppgaven her var av geometrisk art, skulle elevene også redegjøre for de forventede kostnadene. De skulle gjøre nødvendige utregninger og sette opp et budsjett utifra prisoverlag de fant på diverse nettsider, og videre summere dette ved bruk av et regneark. Regneark er viktig i et slikt prosjekt for å kunne fylle inn variabler og erfare de enkelte valgenes innvirkning på totalen i kostnadsbudsjettene.

Ailo og Axel forklarer begrepene og regnemetodene de har brukt på konstruksjonstegningen sin.

Se Geten og Sophies fantastiske familiepark her: (Verktøy: Minecraft)

Norskeskolen