Padel

Padel er en racket sport der man spiller parvis, og som kan ligne litt på tennis. Terskelen for å oppleve mestring og kunne delta er lav, og det er kanskje derfor dette er blitt en folkesport som vokser raskt i popularitet i Europa. Her på Costa del Sol i Spania er det veldig mange som spiller padel, i alle aldre, fra mosjonister til konkurrerende profesjonelle utøvere. Elevene på ungdomstrinnet på Den Norske Skolen, Málaga får mange timer på padelbanen dette skolehalvåret.

Blant familiene tilknyttet skolen er padelbanene en populær arena for sosiale sammenkomster og trening. Flere har oppdaget sporten her, og tatt med seg lidenskap for padelspillet tilbake til hjembyene sine i Norge. Hvis du oppsøker en padelbane i Norge er det derfor ikke uvanlig å treffe på utøvere som begynte å spille padel her hos oss på Costa den Sol!

Vi har laget en liten film fra padeltreningen til ungdomselevene våre. Her spilles det ikke bare for moro skyld, men for å oppleve fremgang, og kunne dokumentere at treningen gir resultater.

Norskeskolen