Den gode dialogen

Hver onsdag har personalet her på DNSMálaga felles utviklingstid. Denne tiden bruker vi til informasjons-, og erfaringsdeling, samarbeid og planlegging, samt til å oppdatere oss og fordype oss i mandatet vårt, sentrale føringer for oppdraget vårt og faglige problemstillinger knyttet til vår kjernevirksomhet. Dette er veldig verdifull tid for oss. Her drøfter og evaluerer vi egen praksis i lys av pedagogisk teori og forskning. Vi bruker også mye tid på å evaluere læringsmiljøet på skolen. Hva sier forskning om hvordan vi kan skape best forutsetninger og rammer for et godt læringsmiljø? 

Et helt tydelig kjennetegn på og en klar forutsetning et godt læringsmiljø er gode relasjoner. Gode relasjoner mellom elevene, mellom de voksne og elevene og mellom de voksne på skolen. Med andre ord, et veldig viktig tema å jobbe kontinuerlig med. På DNSMálaga har vi lange tradisjoner og gode rutiner på å jobbe proaktivt og forebyggende. De første 2 ukene i skoleåret tilrettelegger vi for flere sosiale og inkluderende aktiviteter for at elevene skal bli kjent med oss og hverandre. I kantinen er elevene plassert på tvers av trinn, der de store har ansvaret for å hjelpe de minste. Alle de voksne på skolen spiser også sammen med elevene. Vi jobber med refleksjon, verdier og holdninger og har etablert de 3. Gylne regler som gjelder for alle på skolen. På slutten av skoleåret nominerer elevene klassekamerater eller andre elever på skolen, som de mener oppfyller disse kriteriene. Den eleven som får flest nominasjoner av medelevene sine, mottar DNSMálagas Hederspris, som er donert av Nordiske Rotarianere her på Costa del Sol. Dette er bare noen av de aktivitetene og tiltakene vi har tradisjon for her på DNSMálaga. (Du kan lese mer om oss og alt vi driver med, i Informasjonshefte for elever og foresatte ved DNS Malaga  vårt som du finner på hjemmesiden vår)

Til tross for mange gode aktiviteter og strukturer, hender det likevel at elever opplever at noe er vanskelig og trenger støtte og hjelp fra oss voksne. Som oftest klarer vi å fange opp dette, men noen ganger er det vanskelig å få helt tak i hvordan elevene har det, hva som egentlig skjer og hvordan vi kan støtte. Hvordan kan vi komme i posisjon overfor elevene til å både avdekke negative situasjoner og mønstre i læringsmiljøet? Og hvordan kan vi komme i posisjon til å støtte og veilede elevene i vanskelige situasjoner og prosesser? Jo, nettopp ved å jobbe proaktivt og fasilitere trygge arenaer for etablering av gode, trygge relasjoner. Da blir kvaliteten på dialogen viktig.

Sist onsdag var det nettopp dette vi jobbet med. Hvordan vi møter eleven med åpenhet, varme og støtte. Det krever både bevisstgjøring, påminnelser og trening, egentlig som i alt annet man vil bli god i. Hele personalet så en kort film om Dialogen som metode og etterpå trente vi både sammen med kollegaer og alene med ulike verktøy. 

God kvalitet på dialogen med barn er er viktig og nyttig redskap for alle som har barn eller jobber med barn. Jeg ønsker derfor å dele med dere den filmen vi så sammen i personalet. 

Dialogen som metode 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.