Kommentar til reportasjen i Aftenposten

Ja, så har man hatt besøk av Aftenposten, og man var en erfaring rikere. Det er interessant å se kreativiteten til journalistene når det man har sagt kommer på trykk. Eller, det man ikke har sagt.

Torsdag 25. mars fikk jeg en e-post fra Aftenposten. De ønsket å gjøre en sak om pandemien i Europa og likheter og ulikheter i håndtering og utvikling. De ønsket en mer positiv vinkling og eksempler som forhåpentligvis vil spre litt optimisme i en vanskelig og uoversiktlig tid. Pandemien har nå vart i ett år og mange steder er det fortsatt høye smittetall og strenge restriksjoner. Vi leser om innstramminger i restriksjonene, eldre som er isolert og ensomme, økning i antall henvendelser til f.eks Mental helse og Kirkens SOS, bedrifter som må legge ned virksomheten, mutasjoner og usikkerhet rundt vaksinene osv.

Aftenposten fortalte at de har fulgt med på utviklingen av smittetrykket i Europa og merket seg at det hadde sunket flere steder i Spania og planla derfor en tur til Costa Del Sol. Hensikten var som sagt å vise at det går mot mer tilnærmet normale tilstander noen steder i Europa. De hadde gjort flere avtaler i Marbella, Algecíras og Gibraltar og lurte på om jeg også hadde noen gode eksempler å bidra med. Det ønsket jeg å gjøre.

Personlig synes jeg det er godt med noen optimistiske overskrifter om dagen. De fleste av oss forstår alvoret likevel. Det gjør også vi som bor her på Costa Del Sol. Vi lever ikke som “normalt”, altså normalt som i før pandemien. Men vi tilpasser oss gradvis til en “ny normal”, som man kaller det her i Spania. Det vi forsøkte å vise Aftenposten var hvordan vi lever med og tilpasser oss de restriksjoner og retningslinjer som gjelder i dag. Og det er ikke til å legge skjul på at det føles godt at man igjen kan drive med fysisk aktivitet utendørs, bade i basseng og i sjøen og gå på restaurant, så lenge man forholder seg til de restriksjoner som til enhver tid gjelder.

Spania har hatt noen av de strengeste og tøffeste tiltakene i hele Europa og det har preget samfunnet kraftig. Denne innsatsen har vist seg å være både viktig og nødvendig og det er derfor godt å se en strime av lys i det som vi har opplevd som en ganske lang og mørk tunnel. Akkurat nå er smittetrykket relativt stabilt og vi ønsker alle at dette skal fortsette.

Så til tross for litt unøyaktighet i gjengivelsen av samtalene mellom oss og Aftenposten og litt ukorrekt research fra Aftenposten sin side, er likevel det viktigste budskapet: “Todo va a salir bien” – “Alt vil bli bra”. Og mens vi venter er det viktig at vi fortsetter å ta situasjonen på største alvor og at vi alle gjør vårt ytterste for at dette skal fortsette til man har fått vaksinert størsteparten av befolkningen.

Hilsen Trude

This entry was posted in . Bookmark the permalink.