Midlertidige endringer i ledelsen av skolen

Prosessen med å finne en rektor som skal etterfølge Trond Are er igangsatt. Fram til denne tiltrer vil Stefan overta ansvaret for skolen, med tittelen assisterende rektor. Stefan vil støttes av teamledergruppa i arbeidet med å lede og videreutvikle skolen.

Roar Engeland, styrets leder