Lettere å få gode karakterer

Cathinka (14) er tilbake i Bærum etter to flotte skoleår, på syvende og åttende trinn, hos oss i Spania. For denne familien var det enkelt å velge Den Norske Skolen, Malaga, siden de eier et sommersted i Marbella der de ville bo, samtidig som familien ønsket at barna skulle gå på en norsk skole. Hvilke inntrykk sitter familien igjen med? Jo, at her er det er lettere å lære og få gode karakterer!

Hva husker du best fra skolehverdagen på DNS Malaga?

-Jeg husker best at det var ganske lange skoledager og at det var kantine-lunsj. I tillegg var det små klasser så det var enklere å lære. Det var også et veldig bra miljø der. De årene jeg bodde i Spania lærte jeg mye mer spansk enn de i Norge, så nå er jeg en av de flinkeste i spansk-klassen.

Hva mener du er de største forskjellene på DNS Malaga og din skole i Norge?

-De største forskjellene på DNS Malaga og skolen min i Norge er at i Norge er det mye større klasser og derfor vanskeligere å lære. En annen forskjell er at det er mye kortere vei for meg til skolen i Norge enn skolen i Spania.

Cathinka savner vennene sine i Spania. Dette er ett av minne-bildene hun sendte oss fra det siste året hun gikk på skolen vår.

Hva synes du er likt?

-Likheten mellom skolene i Norge og Spania er at det er de samme fagene.

Fortell noe fra hverdagen din i Spania. Hva gjorde du på fritiden?

-På fritiden i Spania gikk jeg på tennis og turn. I tillegg gjorde jeg leksene.

Hadde du hjemlengsel?

-Innimellom savnet jeg faren og vennene mine, men i feriene dro vi ofte tilbake til Norge og besøkte dem. Jeg føler at jeg har mistet noen av vennene mine som jeg var veldig gode venner med før, da vi kom hjem fra Spania kjente jeg dem ikke like godt lenger.

Savner du skolen og Spania?

-Jeg savner skolen i Spania fordi det var mye enklere å få med seg stoffet vi lærte om. Jeg savner også varmen og klassekameratene.

Cathinka (t.v.) trives godt i Bærum også, men savner Spania iblant. Hun mener det var lettere å lære i Spania, siden det ikke er så mange elever i klassene her.

Mange som drømmer om å ta et år eller to sammen med familien i et varmere land, lar det bli med tanken. Mye fordi de ikke føler de har mulighet. Selvfølgelig kan ikke alle “få det til”. Familiene her nede kan fortelle om ulønnede permisjoner, utleie av egen bolig, oppsparte midler, hjemmekontor, ekstra utdannelse de tar over nett, trygder, lokale, fleksible eller internasjonale jobber, oppussingen de droppet, og det ene friåret som ble til flere. Cathinkas mamma, Randi Skaurum, forteller at de føler oppholdet i Spania var en riktig avgjørelse. 

-Vi bodde i Marbella (Guadalmina Baja), ca 45 min med bil fra skolen. Vi hadde allerede en leilighet der så selv om det ble litt reisevei trivdes vi veldig bra med det, forteller hun.

Det var noen mil å kjøre til skolen fra Marbella, men familien ønsket å bo i sin egen leilighet.

Mange vi snakker med sier at de gjerne skulle ha tatt et år i Spania, og at det er en drøm de gjerne skulle levd ut. Hva skal til for å ta dette steget?

-Man må nok både ha lyst på en forandring/oppleve noe nytt i et mer behagelig klima samt ha økonomisk mulighet til det.

Hvordan « fikk dere til» oppholdet? 

-Jeg fikk en romslig sluttpakke da jeg sluttet i en jobb i oljebransjen (Statoil), og med utleie av bostedet hjemme gikk det veldig bra 🙂

Føles dette valget riktig i etterkant av oppholdet?

-Absolutt! Både barna og jeg har hatt et fantastisk opphold på mange måter. Barna stortrivdes på skolen og fikk mange nye venner de fremdeles har kontakten med. De fikk også svært gode resultater karakterrmessig, og fikk mer selvtillit ift skolearbeid som de har stor nytte av også nå.

Kommer dere tilbake til Costa del Sol?

Vi kommer helt sikkert tilbake på ferie ettersom vi har bosted der. Cathinka går nå i 9. klasse her hjemme men savner Spania, og vi har ikke helt utelukket at vi tar en periode til når hun skal opp i 10 klasse, avslutter Cathinkas mor.