Kort info om skoleuka

Velkommen til nytt skoleår ved DNS Malaga! Første skoledag er onsdag 28.august kl 10.00-13.00. Da blir det opprop og elevene får møte klassen sin og lærerne. Vi opplever at flere foresatte tar kontakt for å be om timeplanen til elevene, og her kommer en kort redegjørelse ihht tidspunkter for skoledagenes lengde. Skolen benytter en fleksibel timeplanløsning, som gjør at fagfordelingen kan endres noe fra uke til uke. Dette vil dere få mer informasjon om ved skolestart.

Tidspunktene for skoledagene:

Mandag: kl. 08.30 til kl. 15.20

(kl. 08.30 – 14.10 for 1.-2.trinn) med valgfri “Lek og Læring” til 15.20.

Tirsdag: kl. 08.30 til kl. 15.20 

(kl. 08.30 – 14.10 for 1.-2.trinn, 3.- 4. trinn og 5. trinn) med valgfri “Lek og Læring” til 15.20.

Onsdag: kl. 08.30 til kl. 13.00

Torsdag: kl. 08.30 til kl. 15.20

(kl. 08.30 – 14.10 for 1.-2.trinn, 3.-4. trinn) med valgfri “Lek og Læring” til 15.20.

Fredag: 08.30-14.10 (kl. 14.50 for 8.-10.trinn).

*Lek og læring er et frivillig tilbud til alle elever fra 1.-5 trinn, der elever tilbys læringsfremmende aktiviteter, lek og spill, slik at de har et tilbud hver dag fram til skolen stenger. Onsdager stenger skolen kl 13:00 for alle klassetrinn.