Fagdag i Palomaparken

Med utfordrende og morsomme oppgaver av fysisk og praktisk slag, jobbet og samarbeidet elevene godt i vakre Parqué de la Paloma. Når gruppene er aldersblandede fra 3. – 6. trinn er det evnen til å se hverandre, løfte hverandre opp og fram et viktig aspekt. Lærere og miljøarbeidere sørget for interessante og varierte utfordringer – og masse kos og ros.

-Vi gikk samlet ned til parken der elevene fikk litt tid til å leke fritt på lekeplassen og hilse på dyrene, forteller kontaktlærer Camilla. Deretter samlet vi elevene og delte de inn i grupper på tvers av trinnene. De skulle gjennom til sammen sju stasjoner i løpet av dagen, med praktisk problemløsning. Noen oppgaver var hentet fra fagene norsk og matematikk, pluss andre samarbeidsoppgaver.

Oppgavene:

  1. Gruble (der elevene skal finne ord i ulike kategorier)
  2. Måling (måle avstander med måleenhetene kroppslengder, føtter, hender, lengdehopp)
  3. Brøk (to brøkoppgaver som elevene skulle løse sammen ved hjelp av konkretiserings-materiell)
  4. Skulptur (elevene skulle bruke egne kropper til å lage bilder av ulike gjenstander, som for eksempel elefant, og ta bilde av det)
  5. Gåter – elevene fikk ulike gåter som de sammen skulle lese og løse
  6. Geometri og symmetri – elevene skulle ta bilder av geometriske former og finne symmetri i parken
  7. Mim og gjett (elevene trakk ulike lapper med ord som de skulle mime for resten av gruppen)

-Midt på dagen hadde vi en god og lang lunsj i solen der elevene også fikk mulighet til å leke litt fritt og strekke på beina. Etter fantastisk innsats, mange faglige og gode samtaler fikk elevene en velfortjent is før vi gikk hjemover. Det var en varm dag, så en drikkepause i skyggen måtte til på veien hjem. forteller Camilla.