Det vil ikke bli VG 1 på DNS Malaga for skoleåret 2015/16

VG 1 er et krevende skoleår for både elever og lærere, og for å kunne gi dette skoleåret den kvalitet elevene fortjener og har krav på må mange faktorer være på plass. Blant annet må elevgrunnlaget være stort nok til å kunne ansette et tilstrekkelig antall lærere med dyp fagkompetanse i sine fag.

Gitt dagens elevantall i 10. klasse vil elevgrunnlaget bli for lite. Skolen har derfor besluttet at det for skoleåret 2015/16 ikke vil bli avholdt VG 1 på Den norske skolen i Malaga.

En slik beslutning er også tatt med bakgrunn i at det i Benalmádena finnes flere internasjonale skoler som leverer VG 1 med høy kvalitet.

For foreldre og elever i dagens 10. klasse som vurderer å bli i Benalmádena også etter inneværende skoleår, og som er interessert i å utforske mulighetene for å gå videregående på en av de internasjonale skolene i Benalmádena, vil skolen bistå med følgende:

– Informasjon om og kontakt med de internasjonale skolene i Benalmádena.

– Arrangere en kveld for elever i 10. klasse på Den norske skolen i Malaga med foreldre der de vil få møte norske elever som i dag går på videregående internasjonaler skoler her i byen. Disse elevene vil gi sitt syn på hver sin skole, samt svare på de spørsmål som stilles.

– Tilrettelegge for ekstra engelskundervisning i vårsemesteret for de elever i 10. klasse som ønsker dette for å forberede seg til en engelsk skole (anbefales). Dette kan organiseres av Den norske skolen i Malaga, men må av juridiske grunner gjennomføres (og betales) uavhengig av skolen.

Foreldre bes kontakte kontaktlærer for 10. klasse om interesse for slike tiltak.

Den norske skolen i Malaga har tatt og kommuniserer denne beslutningen nå for at de som ønsker det skal ha god tid til å forberede seg på et godt og spennende år på en utenlandsk skole. Vi håper noen elever ønsker å ta denne lærerike utfordringen, og å få med seg denne opplevelsen.