Jul Jul Jul

Etter det tredje adventslyset var høytidelig tent, verselinjene tradisjons-riktig lest og «Tenn Lys» sangen vakkert sunget, kunne programlederne Mathias og Elise introdusere dagens skuespill.

Første morgensamling etter første søndag i advent, viste fjerdetrinn Josef og hans gravide Maria som dro til Betlehem for å innskrives i Davids by.

Etter andre søndag i advent fikk sjettetrinn lese om englene som møtte gjeterne på marken, og fortalte at en stor konge var født.

Skuespillet i dag var en dramatisering av juleevangeliets tredje og siste del, der Jesus blir født og hyrdene (gjeterne) og de hellige tre konger kommer med gaver til den nyfødte kongen.

« Josef og Maria stråler, gutten sover trygt på strå.
Maria kysser barnets hender, hører englesangen nå»
synger hele femteklasse, etterfulgt av jentenes lyse
stemmer som synger Halleluja.
(Tenn et lite lys)

Hyrdene på marken

6. trinnselevenes opptreden den andre uken i advent, handlet om Hyrdene som møtte engleskaren på markene utenfor Betlehem. De fortalte at det var født en liten gutt i en stall i Betlehem, som kom til å bli en stor og mektig konge!

Et lite knippe englefortellere fra 6. trinn. Fra venstre: Sander, Christina, Sindre og Martin.


Leon, Christine, Adam, Kristoffer, Michael og Sander i 6.klasse dramatiserte også “Den gamle julesangen”, en historie om en julesang som nesten alle har glemt. Til slutt treffer sangen en gammel bestemor og hennes barnebarn, hvor sangen har gått fra generasjon til generasjon. I det samme fylles salen med sangen – som nesten alle hadde glemt. (Bilder, 6. trinn ved Erik Modal)

PS: Det blir et gjensyn med denne dramatiseringen på juleavslutningen torsdag 18. desember. Du kommer vel?

Tekst og bilder:
Nina C. Kaasin Simarud