Bygger skole av søppel

Tredje- og fjerdetrinn har laget skole av søppel. Læringsressursene for temaet gjenbruk, har lærer Mette funnet på Skolen min, for faget kunst- og håndverk. Når fotografen besøkte klassen før vinterferien var tre av fire grupper er ferdige å bygge, men det gjensto litt maling. Stolte snekkere hadde laget flotte miniatyrskoler, laget av ting elevene hadde reddet ut av søppelkassene hjemme.

I Uruguay finnes det en ekte skole som er bygget av søppel. På Skolen Min, digitale læringsressurser utgitt av Cappelen Damm, ligger det en film om hvordan skolen ble bygget, med bildekk, flasker og annet søppel.

I oppgaven fra læreren og Skolen Min, fikk elevene tenke seg og planlegge hvordan man kunne bygge en skolebyggmodell ut av søppel, som elevene tok med seg hjemmefra. Underveis i prosjektet lærte elevene om resirkulering, gjenbruk og om å ta vare på naturen.

Min drømmeskole

Under byggeprosessen i klasserommet, fikk elevene bruke kreativiteten sin. -Hvordan ser en drømmeskole ut for deg, og hva kan en modell av denne bygges av? Kartonger og esker, plast og folie ble forvandlet til lekestativer, læringsrom og uterom.

Milla har laget et klasserom med sitteplasser og stor tavle med regnestykker på.
Tor har laget gymsal, med basketballkurver, treningsapparat og basseng med stupebrett.

Etter skolebyggene var ferdig, fikk elevene i oppgave å skrive om hvordan de har arbeidet og filme byggverket sitt.

Norskeskolen