Lær kidsa koding

Målene i læreplanen for 4. trinn sier noe om at elevene skal utforske og beskrive strukturer og mønstre i lek og spill. De skal også lage algoritmer og uttrykke dem ved bruk av variabler, vilkår og løkker. Lærer Susanne brukte lek og spill som innfallsvinkel når hun skulle undervise i programmering.

-Før jul utforsket elevene programmering. Vi startet med en lekbasert introduksjon, hvor elevene brukte kode-kort og oppmalte rutenett i skolegården, forteller lærer Susanne. Elevene byttet på å lage ulike skript, og programmere hverandre.

Fra lek til spill

Underveis på læringsstien gikk klassen over til å programmere på iPadene sine, med programmet “Scratch Imagine“, der man kan lage egne spill og historier ved hjelp av ulike oppskrifter fra “Lær kidsa koding“, forteller læreren videre. Elevene startet med å lage animasjoner, og gikk senere over til å programmere og designe sine egne spill. Det ble laget mye forskjellig, deriblant et labyrintspill, noen animerte julekort og fotballspill.

Film og foto: Susanne Sjåvik Iversen