Brosjyrer om helse og næring

Elevene på 7. trinn har jobbet med næringsstoffer i naturfagstimene i en treukers periode før høstferien. Målene for perioden var at elevene skulle lære navnene på ulike næringsstoffer som finnes i mat og få kunnskap om hvilke oppgaver de ulike næringsstoffene har. På bakgrunn av all kunnskapen elevene hadde tilegnet seg om næringsstoffer, valgte klassen å lage ulike brosjyrer som de ville gjøre tilgjengelige for de andre elevene på skolen. Elevene kom selv med forslag til hva som måtte være med og hvordan de kunne lage brosjyrer som var interessante og forståelige for mottakerne, forteller klasselærer Mari Hobbel.

“En enkel oppfatning på en person som har sunn livsstil, er kanskje at personen ikke er overvektig, ikke røyker, spiser sunt og trener. Men er det virkelig så enkelt?”

Med dette spørsmålet som innledning fanger Thea, Eira og Amir lesernes nysgjerrighet i 7. trinns hovedbrosjyre om sunn livsstil. Brosjyren poengterer viktigheten av sunn mat og fysisk aktivitet. “7. klasses tips til en sunnere livsstil” er en brosjyreserie som tar for seg næringsstoffene i maten vår. Til sammen ble det laget 6 ulike brosjyrer.

-Elevene har de sett en dokumentar om sukker og flere korte filmer om hvordan kroppen nyttegjøre seg av ulike typer matvarer. De har fått kjennskap til matvaretabellen.no hvor de kan lese om næringsinnholdet i matvarer og sett på to ulike forslag til matinntak for en dag – et sunt forslag og et usunt forslag. Elevene har regnet ut innholdet av vitaminer, mineraler, karbohydrater, fett og proteiner for de to ulike forslagene slik at de selv skal kunne bli bedre rustet til å kunne ta gode valg for egen helse. En gruppe fikk i oppgave å lage en felles logo som skulle vise at dette var tips som 7. trinn ville formidle. Baktanken med logen var at de utover året kunne komme med flere tips til medelever på skolen, opplyser Mari.

Brosjyrene klassen hittil har laget handler om Sunn livsstil, Mineraler, Vitaminer, Karbohydrat, Protein og Fett.

Klikk på bildet – les og lær 🙂