Benytt deg av fortrinnsretten!

Alle som er elev på Den Norske Skolen, Málaga har fortrinnsrett på skoleplass hvis de velger å fortsette som elev her påfølgende skoleår. Frist for å benytte seg av denne fortrinnsretten er den 10. desember. Har du husket å benytte deg av fortrinnsretten din?

For skoleåret 2022/23 eksisterer det nå ventelister for skoleplass enkelte klassetrinn. Det varsler at det kan bli trangt om plassene, og at det er viktigere enn noen gang å søke skoleplass innenfor fristene. Dere som skal fortsette på skolen vår til neste år, må altså reservere plass nå.

Vi minner også om ordinær søknadsfrist for nye elever 1. februar. Ved ledig kapasitet, tar skolen inn elever etter ventelisteprinsippet.

Et godt råd til alle: -Vær tidlig ute i år, og om du kan: lever søknaden nå!

Norskeskolen