Skolen min på besøk

Cathrine Taxt-Bassant fra Skolen, Cappelen Damm undervisning besøkte lærermøtene på Den Norske Skolen, Málaga i november. Cathrine jobber med å utvikle denne læringsplattformen, som er tatt ibruk hos oss.

Vi opplevde Cathrine som veldig engasjert og interessert, og vi er veldig glade for hennes interesse i å høre våre meninger.

Cappelen Damm Undervisning har satt seg et hårete mål om å tilby komplette undervisningsopplegg i alle fag, til både barneskolen, ungdomsskolen og den videregående skolen. Allerede er mye på plass, men alle som jobber med skole vet at å levere et slikt produkt er avhengig av kontinuerlig evaluering, utvikling og samarbeid med kundene som bruker produktet hver dag.

Cathrine ønsket både ris og ros fra oss som jobber med Skolen Cappelen Damm. Hva mangler og hva må forbedres for at denne plattformen skal oppleves som komplett og tilstrekkelig? Hva savner lærerne, og hva er de fornøyd med?

Vi håper Cathrine fikk mange gode svar fra oss, og gleder oss over å bli sett og hørt. Takk for besøket!

Norskeskolen