A trip into space

Åttenderinn jobber med noe som heter 5-paragraph-essay i engelsktimene. Det vil si at de lærer seg å skrive etter mal.

Ved å skrive etter mal, lærer elevene mye om hva en tekst må inneholde for å være spennende og interessant.

-Hver modul (paragraph) har bestemte kriterier for innhold, forteller engelsklærer Inger Britt Ustad. Alle elevene bruker et mal-dokument under skrivearbeidet, som læreren har laget i “Pages”.

5-paragraph essay
Den malen det jobbes etter her, har en modul for introduksjon, tre moduler med innhold og ulike kriterier, og til slutt oppsummering av hva teksten har handlet om.
 

“A trip into space”

Temaet for essayet er verdensrommet. Elevene må ha faktainformasjon om verdensrommet korrekt, ellers kan de dikte så mye de vil rundt sin egen reise.

Vurdering for læring

Når elevene er ferdige med sin tekst, skal de gå sammen med læringspartneren sin. Sammen går de igjennom hverandres tekster, og kommer med forslag til hvordan disse kan forbedres ut fra gitte kriterier for et 5-paragraph-essay.