Vi bygger bro!

Tilgangen på materialer satte ingen demper på kreativiteten da 3. og 4. trinn dro igang arbeidet med å bygge broer i forrige uke! Trepinner, ispinner, papirstaver, tre, papp, klips, kjetting og tråd ble klippet, limt, målt sagd og klipset fast etter alle kunstens regler.

Gruppene hadde på forhånd gjennomgått litt teori og sett masse bilder av kjente og ukjente broer laget med forskjellige konstruksjoner slik som bjelkebro, hengebro, buebro og flytebro. Videre bestemte de seg seg for hvilken type bro de ville lage, og tegnet en felles arbeidstegning.

Lærer Linda Sakseide har laget noen viktige kriterier og mål for prosjektet, i tråd med læreplanen i samfunnsfag og naturfag. Det blir også litt måling (praktisk matematikk). Selve prosjektet startet med en teoretisk innledning, en praktisk byggeoppgave (som de straks er i mål med), og oppsummeres til slutt med bruk av iPad og Book Creator.

Kriterier:

  • Jeg kan samarbeide i gruppe ved bygging av bro.
  • Jeg kan nevne navnet på to berømte broer i verden og fortelle hvor de er og hvilke typer broer (Golden Gate Bridge og Tower Bridge).
  • Jeg kan se forskjellen på ulike typer broer, og navngi dem.
  • Jeg kan konstruere en bro ved hjelp av stabile former som trekanter.

    (Broen vår kan bære 1 kg og har en lengde på minst 50 cm)

Oppsummering

-Når vi er ferdige med broen vår på gruppe, så skal hver enkelt også lage en egen bok i Book Creator om broer, forteller Linda. -Der skal dere ha én side om hver av de ulike typene dere har lært om, med et bilde og litt tekst på hver side. Dere må også ha med et bilde av deres egen bro som dere har laget, der dere skriver litt om hvordan dere arbeidet, sier Linda.

Engasjerte sjeler med flittige fingre har laget flotte byggverk, og kan masse om broer. Siste innspurt står for tur, og det er ikke så verst med oppsummering heller når man får bruke iPad.