Søk skoleplass nå!

Er du en av dem som går med en drøm om å ta med familien til varmere strøk for et år eller to? Søknadsfristen var den 1. februar, og vi har fått inn mange søknader for skoleåret 2021/22, men:

Det er fortsatt mulig å søke, for vi har ledig kapasitet på flere trinn.

Før inngangen inneværende skoleår hadde vi smekkfull skole og venteliste, men årets spesielle omstendigheter har naturlig nok resultert i et mindre frafall i mengden søkere. Det er likevel viktig å sende søknaden så fort som mulig. Restplassene besettes etter “førstemann til mølla” altså ventelisteprinsippet.

Etter søknadsfrist får vi et estimat over forvent antall elever og klassestørrelser. Utifra dette går skolen igang med det viktige planleggingsarbeidet med å sikre og fordele ressurser, søke etter og ansette pedagoger og annet læringspersonale, bestille utstyr og inventar. Budsjetter og planer henger sammen med elevantallet, og for å sikre elevene våre de aller beste forutsetningene er det viktig for oss at familiene som ønsker å komme til oss melder sin interesse med å levere sin søknad så tidlig som mulig. Betingelser og informasjon om søknadsprosessen finner du HER.

Et trygt valg, tross alt

-Kanskje henger du på gjerdet og venter på at verden skal normalisere seg? Vi kan forsikre at elevene våre blir ivaretatt hos oss, uansett  hvilke svingninger smittesituasjonen vil sno seg igjennom før pilene går stødig i ønsket retning.

Høstsemesteret ved skolen vår har gått utrolig fint, situasjonen til tross. Vi har hatt veldig lite smitte i vårt miljø, og har kunnet levere skole hver dag til alle elevgrupper i trygge kohorter i skolens lokaler.

Til tross for situasjonen i verden er elevene trygge og godt ivaretatt her på Den Norske Skolen, Málaga. Vi tar hensyn til både Spanias og Norges til enhver tids gjeldende anbefalinger, og informerer familiene fortløpende om forholdsregler skolen må forholde seg til. Vårt kompetente og teknologisk fremoverlente personale er også, ved en eventuell ny nedstengning, forberedt til å levere god digital hjemmeskole til sine elever, om det skulle bli nødvendig.

Vi er optimister: Alt tyder på at, gjennom våren og sommeren mot oppstart av neste skoleår, vil vaksinering og tiltak forsikre at vi uavkortet kan ta for oss av alle spanialivets gleder igjen. -Og vi gleder oss!

Har du spørsmål om skolens priser, betingelser eller annet, sitter Cathrine på kontoret, klar for en prat, på telefon +34 952 577380. Hun er godt informert om dagens situasjon i Spania, i tillegg til alt som har med skolen å gjøre. Trenger du gode råd om flytting etc. finner du mye god informasjon her på skolens hjemmesider.

Norskeskolen