Negative, men positive…

Vi har vært veldig heldige (og kanskje litt flinke?) som har og klart å opprettholde ordinær skoledrift hele høsten. Nå i januar fikk vi vårt første smitteutbrudd på skolen og kohort 1. – 4. ble umiddelbart satt i karantene. På grunn av vår organisering i kohorter og strenge smittevernstiltak, klarte vi å isolere den smittede kohorten raskt. Centro Salud har fulgt oss meget godt opp og alle elever og ansatte ble raskt innkalt til testing. Ingen utenfor kohort 1. – 4. fikk påvist positiv test. Utbruddet ble klassifisert som et lite utbrudd av helsemyndighetene.

Til tross for dette besluttet vi i samråd med Utdanningsmyndighetene i Málaga å gjennomføre 2 uker med digital hjemmeundervisning.

Hovedbegrunnelsen for beslutningen var at  mange av våre ansatte har barn på skolen. Når mange såpass små elever må i karantene må følgelig foresatte være hjemme med disse, og ordinær skoledrift blir utfordrende for oss. I tillegg ble det tatt med i betraktningen at de aller fleste i vårt lille miljø har relasjoner på kryss og tvers, samt at mange av elevene på 1. – 4 trinn har eldre søsken på skolen. 2 uker med digital undervisning ble derfor ansett som et forebyggende tiltak for videre spredning.

Både elever og lærere høstet mye erfaring i fjor vår, da vi hadde hjemmeundervisning i 100 dager. Disse erfaringene har vi evaluert og i løpet av dette skoleåret har lærerne brukt flere ettermiddager samt en hel planleggingsdag på å forberede dette i forkant. I tillegg er vi en skole med både god infrastruktur og høy kompetanse innenfor digitale verktøy, så vi er ganske trygge på at vi skal klare å gi elevene en god opplæring disse 2 ukene også. I skrivende stund har vi gjennomført én uke med digital undervisning. Til tross for at det for mange familier er utfordrende med hjemmeundervisning, spesielt med flere barn og kanskje full jobb selv, har tilbakemeldingene så langt vært gode. Vi satser på at den neste uka også går både fort og greit, slik at vi alle kan samles på skolen igjen mandag 15.februar.

Så, selv om flesteparten av oss har testet negative for Covid – 19, er vi positive:-) 

Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke alle ansatte og foresatte for all støtte og hyggelige tilbakemeldinger i den krevende tiden skolen står oppe i nå. Den innsatsen skolen og hjemmene legger inn sammen nå, gir våre elever de beste forutsetninger for et godt, trygt og lærerikt skoleår.

 

Nå er den tiden her igjen:

Selv om vi kun er halvveis i skoleåret og så vidt begynt på 2. semester, er ledelsen i gang med planleggingen av neste år. Det er alltid litt utfordrende å forutse elevantallet så tidlig på året, og i år er det ekstra spennende. Antall elever vil naturligvis ha innvirkning på hvor mange ansatte vi trenger. Her hos oss er det også sånn at det varierer veldig hvor lenge både familiene og de ansatte blir. Noen er her for kortere periode,  andre hele livet. Det betyr at vi er ganske vant til å både miste noen og få nye elever og kolleger hvert år. Det betyr også at vi nesten hvert år må lyse ut lærerstillinger. I fjor på denne tiden hadde vi rekordhøy søkning til skolen vår. Hele 136 elever sto på elevlista for skoleåret 2020/2021. Vi har plass til 140. Så kom pandemien og vi mistet dessverre en del av søkerne våre. Det førte igjen til at vi ikke hadde like stort behov for lærere som først antatt. Men, vi har likevel hatt nesten 100 elever og litt over 20 engasjerte ansatte dette skoleåret, og det er vi veldig fornøyde med.

Selv om vi på DNSMálaga har klart oss ganske greit gjennom dette året, ser vi frem til skoleåret 2021/2022, som vi håper og tror vi blir enda bedre. Søkertallene, både for elevplasser og lærere, ser foreløpig veldig bra ut og vi er veldig optimistiske. Noen klasser er faktisk snart fulle.  Og det til tross for at vi er midt i en pandemi. Nok en gang må jeg berømme våre ansatte som med samme energi, engasjement, omsorg og pågangsmot, har ivaretatt både elever, foresatte og hverandre, og ikke minst kvaliteten på opplæringen, til tross for noen mer utfordrende rammebetingelser. 

Jeg er som dere kanskje forstår, veldig stolt av personalet på DNSMálaga, og nå i søker vi altså etter flere slike gode kollegaer. Vi har fått mange interessante søknader og vi skal gjøre vårt ytterste for å plukke ut kandidater som både har den høye faglige kompetansen og de personlige egenskapene, som gjør at de vil passe godt inn på vår skole. 

Så, hvis noen av dere vurderer et år eller flere på Norges varmeste skole, så er tiden inne for å søke seg til oss nå.

Hilsen Trude,

Rektor på Den Norske Skolen, Málaga

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.