Nye lærere ansatt for skoleåret 2015/2016

-Vi har ansatt 4 nye lærere til neste år som alle har takket ja til stillingen, sier Stefan. De nyansatte er Linn Christine Horntvedt, Mona Weimo, Inger Britt og Tore Ustad. Som vikar i kantina har skolen ansatt Silja Bolstad, som tidligere også har vikariert som assistent og kantinemedarbeider inneværende år.

Fagfordelingen og timeplane er ikke ferdig spikret, men tre av de nyansatte lærerne skal i hovedsak arbeide med spesialpedagogikk og Inger Britt Ustad er ansatt som kontaktlærer for neste års 8. trinn. Tore og Inger Britt Ustad har også tidligere vært ansatt ved skolen, så de navnene er det nok flere som kjenner igjen.

Ledelsen uttrykker at de var veldig fornøyde med søkermassen, og er glade for at de som ble tilbudt stillingene nå har takket ja. Skolens nyansatte rektor Bjarte Buen, Stefan Östgård og Beathe Heggenes var med under intervjurundene i Oslo i forrige uke.