Nearpod

Det er samfunnsfagstime på åttendetrinn. Lærer Petter Tryggestad har benyttet iPad og læringsapper i undervisningen i mange år, og finner frem en leksjon han har forberedt om læringsmålet demokrati. -Hvis vi skulle velge én app vi anbefaler for læring, framfor alle andre, velger vi Nearpod på Den Norske Skolen, Málaga, forteller Petter.

Selv har Petter Tryggestad produsert 130 forskjellige undervisningsopplegg via Nearpodappen, som han tilpasser og bruker i sine egne timer. I appen får man tilgang til både egne og andre læreres ferdige opplegg, som kan brukes som utgangspunkt når man skal skreddersy undervisningsopplegg til forskjellige fag og aldersgrupper. 

Elevene fyller inn en kode fra læreren, og får opp en forside med link til en musikkvideo. Så kommer det opp en dialogboks der det står “Eyes up front”, fordi Petter har valgt at denne videoen skal vises på storskjerm.

-Følg med på teksten, hinter Petter. Elevene vet at læreren pleier å avslutte leksjonene sine med oppsummeringsspillet “Time to climb”, og at det er lurt å ha fulgt med hvis man vil vinne.

Nederst på menylinjen ser man at syv deltagere er innlogget i leksjonen. Det stemmer med antall hoder i klasserommet. Hvis elevene velger å gå inn på andre programmer, kan læreren stille inn sin plattform slik at han får umiddelbar beskjed, og han kan velge å låse skjermene.

Musikkvideoen ar laget av NRK Super, og viser en gruppe ungdommer som danser og synger om demokrati, medbestemmelse og valg. Etter videoen deler læreren inn i læringspar, og gir parene fire minutter til diskusjon før de selv skal formulere en egen setning som forklarer hva demokrati betyr.

Etterpå går klassen igjennom en ordsky om demokrati, og leser en kort tekst om representantene på det norske stortinget, regjeringen og grunnloven, samt ser et virituelt bilde av Stortinget.

Påkobling

Hva betyr medbestemmelse for meg? I neste oppgave får elevene opp teksten om Jonas (14), som Petter leser opp imens eleven har den på skjermene sine. Jonas synes det er kjedelig å spille fotball med dem som ikke er like flinke og å løpe stafett med noen som ikke gir alt. Han foreslår å dele klassen slik at han kan ha gym med dem som liker å gjøre en innsats. Til Jonas overraskelse synes ikke alle at forslaget hans er en god idé.

-Hvorfor ikke det, spør Petter. Synva tenker høyt, og sier at det kanskje kan være fordi noen som ikke er så gode i gym, som synes det blir leit å havne på den dårlige gruppa. -Akkurat det, sier Petter. Jeg ville at dere skulle koble det til noe i deres eget liv. -Hva kan Jonas gjøre videre nå? -Kontakte elevrådet, foreslår en stemme i rommet.

Resten av timen og nesten hele neste undervisningstime går med til å diskutere styreformer og demokrati. Direkte og indirekte demokrati, fordeler og ulemper, ispedd små filmsnutter med informasjon og vinklinger.

Konkurranseaspektet trigger. Aquiles er klar for konkurranse!

Time to Climb

Som en gulrot slik at alle skal følge med, eller som oppsummering, eller kanskje til og med som en form for prøve, kan man legge inn en spørrekonkurranse i slutten av undervisningsøktene. I Nearpod heter denne konkurransen Time to Climb. For å klatre høyest, og dermed vinne spillet, må man svare rett på flere spørsmål enn konkurrentene. Hvis man i tillegg er raskest med å svare går det mot seier.

I Nearpod, kan man bestemme om innholdet bare skal komme opp på skjermene til elevene, opp på storskjerm eller begge deler. Noen ganger er det mest hensiktsmessig å la elevene følge en læringsvideo i sitt eget tempo, da med øretelefoner. I dette tilfellet, når klassen skal følge en felles fremdrift, er det lurt å låse skjermene og løfte fokuset opp.

Interaktivt

I en Nearpod kan du flette inn hva du vil av bilder, videoer, linker og tekster. Når elevene skal delta kan det også gjøres via tekst, innfylling av manglende tekst, tegning, lydopptak, bilder, avkrysningsbokser, lydopptak eller film. De kan også jobbe sammen i samskrivingsdokumenter. Det er kort sakt ingen begrensninger for hva som kan linkes opp. Læreren styrer hvilke svar han vil dele med alle på skjermene, og hva som kun er synlig for han. Det er lurt å sette tidsbegrensninger slik at elevene kobler seg på og kommer igang.

Det er tid for diskusjon. Innimellom er det viktig å koble stoffet mot noe elevene lett kan engasjere seg i. Det er ikke sikkert alle synes det samme som Jonas. Hvorfor ikke? Hva kan Jonas gjøre sammen med klassen, elevrådet eller rektor? Demokrati betyr ikke at man alltid kan bestemme selv, men det er et viktig verktøy for et samfunn. Et samfunn er ikke bare hele Norge, men kan være en klasse, en skole eller et idrettslag.

Samtalen sklir over i forskjellige former for medbestemmelse. -Hvordan kan man, demokratisk, komme fram til en avgjørelse? Hva er forskjellen på direkte og indirekte demokrati?

Petter har satt seg bakerst i klasserommet og venter på at elevene, som snart står klare på startstreken med avatar og navn.

It´s Time to Climb.

Med Nearpod som læringsstøttende verktøy får undervisningsøktene utvidede forutsetninger og skaper større engasjement. Brukt sammen med Google Classroom, trenger man ikke så mye mer. Kombinasjonen er også ideell ved hjemmeskole, og inngår i beredskapsplanene skolen har laget, for hvordan ungdomstrinnet vil løse en eventuell ny periode med hjemmeskole.

Norskeskolen