Møt de nye lærerne


Fra venstre: Nina Dyregrov, Vibeke Heggernes Torsvik, Karsten Skullerud Gundersen, Frode A. Langevold,
Tine Charlotte Thorsteinsen og Vigdis Aure Modal.

Nina Dyregrov skal være kontaktlærer for 4. trinn, og skal undervise i de fleste fag på trinnet. I tillegg skal hun gi litt spesialundervisning.

– Hvilken skole kommer du fra, og hva er dine fag og styrker?

– Eg har dei siste fem åra jobba på Møhlenpris skule i Bergen, kor eg har vore kontaktlærar på mellomtrinnet i tillegg til å ha hatt mykje grunnleggande norsk. Eg har jobba på ein skule som har vore pilotskule både for lese- og reknesatsinga i Bergen kommune, og eg trur eg har ein del å bidra med der.

– Eg søkte meg hit fordi eg syns det er viktig å skifte arbeidsplass med jamne mellomrom, sjølv om ein trivast veldig godt der ein er. Det som gjorde det interessant for meg å søke jobb her er fordi eg får undervise ut frå same læreplan som i Norge, samtidig som eg får bonusen med det varme vêret og nye arbeidskollegaer. Eg har jobba og studert i Cádiz tidlegare og kjenner Andalucia litt frå før.

– Eg gler meg til å bli kjend med 4. klasse og finne ut korleis me vil ha det i klasserommet vårt, og å dele opplevingar saman med dei. Det skal òg bli utruleg kjekt å få jobbe og bli kjend med nye, engasjerte menneske, sier Nina.

Vibeke Heggernes Torsvik kommer fra Foldnes skole, som ligger på Sotra utenfor Bergen. Vibekes fag er RLE, Norsk, norsk 2 ( norsk som andrespråk), tilpasset opplæring og spesialpedagogikk. Vibeke skal være kontaktlærer for 5. trinn, og skal ha ansvar for alle fag, bortsett fra gym, musikk og kunst og håndverk.

– Jeg hadde i løpet av min lærerutdanning praksis på en norsk skole i Peru, forteller Vibeke. Jeg syns det virket utrolig flott å få drive med yrket sitt på en trygg arbeidsplass, men i en annen kultur. Jeg hadde også hørt mye positivt om Den Norske Skolen, Malaga.

Vibeke har med seg sin mann, Jan-Ove, som driver et firma som arbeider med markedsføring for bedrifter på internett. Han kan derfor gjøre en del av arbeidet sitt via internett her.

– hva gleder du deg spesielt til å ta fatt i?

– Det er ganske spennende å skulle bytte arbeidsplass og bli kjent med alt det nye som finnes her. Jeg er derfor veldig klar for å komme i gang med skoleåret og bli kjent med alle elevene. Jeg gleder meg til å føle at jeg har mye mer tid til hver elev i klassen min. I Norge hadde jeg en klasse på 22 elever, mens her er det 13. Det skal bli en stor forandring!
– Jeg tror jeg er flink til å «se» alle elevene og å variere undervisningen, sier hun.

Karsten Skullerud Gundersen kommer fra St. Sunniva skole og skal ha spesialpedagogikk som hovedfelt ved Den Norske Skolen, Malaga. I tillegg skal han ha ansvaret for elevrådet.

Karsten får i oppgave å fortelle om sine sterke sider, og han kan fortelle at han er omsorgsfull, tålmodig, rolig, nøye og oppmerksom. Han synes det er viktig å tilrettelegge for den enkelte, og tilegne seg ny kompetanse.

Karsten er samboer med årets nyansatte kroppsøvingslærer Tine Charlotte Thorsteinsen. Sammen leste de om skolen på nett, og hadde et ønske om en annerledes hverdag og jobb og en unik opplevelse.

– Fra Norges idrettshøgskole har jeg faglærerutdanning i idrettsfag og kroppsøving, forteller Tine. – Etter endt utdanning ønsket jeg en relevant jobb i skolen og kom på å undersøke mulighetene for å jobbe på en norsk skole i utlandet. Da DNS i Málaga søkte etter en kroppsøvingslærer og spesialpedagog, var arbeidet som ment for meg og min samboer Karsten.

Tine ønsker å skape et miljø hvor bevegelsesglede står i fokus. Hun skal undervise i kroppsøving på alle trinn, og valgfag fysisk aktivitet og helse på ungdomsskolen. Hun vil også være ansvarlig for daglig fysisk aktivitet på 8 -10. trinn samt bidra med planlegging av den fysiske aktiviteten på barnetrinnet. – Dette blir et læringsrikt skoleår og jeg gleder meg til å møte alle nye og “gamle” elever ved DNS Málaga, sier hun.

Frode A. Langevold skal være kontaktlærer for 7. trinn, noe han ser frem til.
Frode har vært lærer i fem år på Rødtvet skole i Oslo, som ligger i Groruddalen. – Jeg har tidligere vært kontaktlærer på 4. 6. og 7. trinn, sier han. – Jeg har også vært ansvarlig for aktivitetsdager som Vinteraktivitetsdagen og Rødtvetstafetten.

Frode er utdannet allmennlærer, og har tatt et år som utvekslingsstudent i Sverige. – Det var etter dette oppholdet at jeg fikk lyst til å jobbe i utlandet forteller han. Den Norske Skolen, Malaga var den skolen som passet ham best, for tillegg til undervisningen gleder han seg over de utrolig flotte friluftsmulighetene som finnes her både sommer og vinter.

Vigdis Aure Modal kommer fra Kleiverud skole i Holmestrand, hvor hun i fjor hadde ansvar for 1.trinnselevene. Ellers har hun jobbet mest med elever på 4.til 7.trinn. Vigdis skal være kontaktlærer for 6.klasse hvor hun skal ha norsk, matte, engelsk, samfunnsfag og naturfag. I tillegg skal hun ha norsk på videregående.

– Jeg har mellomfag i norsk og videreutdanning i lesekunnskap, så norsk er definitivt mitt favorittfag. Jeg liker også veldig godt å undervise i matematikk, samfunnsfag og RLE, sier hun. – Planlegging, organisering og struktur er viktig og noe jeg kan si jeg er god på.

Vigdis fant veien hit til solkysten gjennom fagbladet “Utdanning” hvor flere spanske skoler hadde lyst ut ledige stillinger.
– Bare på tull sa jeg: “Vi skal ikke flytte til Spania, da?” Jeg fikk et unisont ja, men avfeide det. Men, når tanken først var sådd ble den vanskelig å slippe, så jeg søkte på jobben her i Benalmadena. For å gjøre en kort historie enda kortere: Jeg fikk jobben og vi flyttet. Vigdis har med seg to barn og mann. – Mannen min heter Erik, Hilma skal begynne i 2.klasse og Eivor skal begynne i 4.klasse, forteller hun.

– Nå gleder jeg meg veldig til å treffe klassen. Først og fremst skal vi bli godt kjent, så må vi få gode rutiner og skape en god og variert læringsarena. Vi skal prøve ut mange nye apper og ta i bruk digital bok i matematikk, avslutter hun.

Tekst og bilde
ved Nina C. Kaasin Simarud