Et nytt skoleår er igang

Velger Malaga fordi de har hørt så godt om skolen

Familien Schei Studsrud er kommet til Malaga for å prioritere familietid. Fra venstre: Benjamin, Bjørn Erik, Sara, Ragnhild og Jakob.

Jakob er en av skolens nye i år. Han skal begynne i på andre trinn, og han har med seg to storesøsken som også skal begynne, Sara i sjette og Benjamin i niende. Jakob har funnet en liten nøkkelring-maskot som han finner litt trygghet i i dag. Og på fanget til mamma tør han si at han gleder seg litt.

– Vi skal roe ned litt etter hardkjøret, sier pappa Bjørn Erik Studsrud. Så forteller han videre at han egentlig er brannmann og jobber med bedriftsrådgivning. I år skal de prioritere familien og bruke mer tid sammen. Både han og mor har tatt et friår. Mamma Ragnhild jobber til vanlig som psykolog og skal skrive noen artikler, også er hun kunstner og skal jobbe litt med det. Innimellom.

– Vi har planlagt dette året lenge, sier pappa Bjørn Erik. Det er to og et halvt år siden vi bestemte oss for å gjøre dette, og det er ikke tilfeldig at vi havnet her. Vi sjekket ut flere steder, men valgte oss hit fordi vi har hørt at skolen er så bra. Det var viktig for oss, sier han.

Vil Integreres
Zagros Nyseth er en av de nye elevene i 8. trinn. Han innrømmer å være litt spent, men nervøs? Nei. Zagros har møtt opp med mamma Rania og pappa Kjetil. De har også valgt Malagaregionen fordi de har hørt at skolen er god. Zagros vil helst ikke fotograferes med mamma og pappa, og er mer spent på å finne noen andre fra klassen sin.

– Vi har kommet for å bli, sier pappa Kjetil. Vi har bosatt oss i et spansk nabolag og ønsker å bli integrert. Familien har allerede funnet seg noen spanske venner og har ingen planer om å returnere til Norge. Jeg er sjømann, sier Kjetil, så vi kan egentlig bo hvor vi vil. – Og det er jo så deilig her!

Familien Nyseth har kommet for å bli!


Stefan holder informasjonsmøte for foreldrene imens elevene blir kjent inne i klasserommene.

Etter elevene er ropt opp og har vandret hvert til sitt, blir det holdt informasjonsmøte for de voksne. Inne i klasserommene foregår det bli-kjent-aktiviteter, leker og presentasjoner. Elevene får noe, gir noe og tar til seg mye. Skolens regler blir lest og mobbeløftet blir høytidelig underskrevet.


Teknologisatsingen fortsetter

I 8. trinn er det Petter Andreas Tryggestad som skal være kontaktlærer. Petter er tilbake etter et års permisjon, og er veldig glad for å være tilbake. Av Petters 22 nybakte ungdomsskoleelever, er det hele åtte som er nye i klassen. Foran på pultene ligger det en funklende ny Ipad Air til hver.

Petter forteller om hvor viktig det er å ha den oppladet hver skoledag, og at de fleste lærerbøkene finnes på Ipaden. – For dere blir det kun papirbøker i matte og norsk, sier han. Og da er det viktig at alle har strøm. – De som vil kan få kladdebok, sier han. – Men det er ikke nødvendig.

Petter snakker om Ipad, karakterer og anmerkninger til 8. trinn.
Det er mye å ta innover seg på ungdomsskolen!

En fornøyd rektor
Skolens rektor, Trond Are Gjone, er glad og fornøyd foran det nye skoleåret. – Det har vært noen avmeldinger og påmeldinger de siste ukene, men skolen er full og det står fremdeles igjen en venteliste, sier han. Han håper fortsatt på å få flere elever på VG1 (studieforberedende) og om noen vet om en student eller to som ønsker seg et alternativ til tilbudet de har fått i Norge, så er det en mulighet her, sier han. Vi tar vi gjerne imot flere!Mest av alt er Trond Are fornøyd med ansettelsesprosessen i år – Vi har fått alle de beste, sier han. – Alle vi hadde behov for har vi funnet, og vi kan også i år skryte av en stor søkermasse og mange aktuelle kandidater til stillingene.

Årets lærerstab presenteres med stolthet. – Vi har de beste lærerne, sier rektor Trond Are Gjone stolt.

Flere fakta
fra årets skolestart:- Barne- og ungdomsskolens120 elevplasser er fylt opp.

– Det er i år 40 ungdomsskoleelever

og 80 elever på barne- og mellomtrinnet.

– VG1 har 10 elever, men her er det rom

for flere om det kommer søkere

-Det er relativt få utskiftinger i elevmasseni år i forhold til tidligere år,

bare 25% av elevene er nye.

-Skolen har ansatt seks nye lærere.

Tekst og bilder ved Nina C. K. Simarud
Norskeskolen