Foreldremøtet

Det var godt oppmøte på årets foreldremøte. Møtet inneholdt bl.a. en presentasjon av skolen, masse praktisk informasjon og hvilke verdier det jobbes etter her på Den Norske skolen, Malaga. -Det er mange ting vi gjør her som er litt annerledes enn i Norge, fortalte rektor Trude Jahren, men jeg kan forsikre dere om at ingen ting er tilfeldig. -Både det spanske og det norske regelverket ligger til grunn i store og små ting. Hvis det er noe dere lurer på, så kontakt kontoret, oppfordret hun.

De fleste temaer ble redegjort for, og stemningen var god. -Særlig vil jeg oppfordre dere til å lese skolens mandat, oppfordret Trude. Her finner dere en kopi av Trudes presentasjon.

Samarbeid og dialog, skole – hjem

Trenger du å ta kontakt med ledelsen? Husk at de fleste ting kan man ta opp med kontaktlærerne. I neste ledd er det Hilde Rasmussen som er leder for barnetrinnene (fra 1. – 6. trinn) og Gard Andresen som leder ungdomstrinnene (7. – 10. trinn). Siste instans er Rektor Trude Jahren, før saken evt. taes opp i styret.