Drama fremmer trygghet

Drama og teater er for første gang timeplanfestet for en elevgruppe på Den Norske Skolen, Malaga. Skolen bruker noe av den ekstra tiden som er satt av til fysisk aktivitet på mellomtrinnet, og oppfyller alle muntlige kompetansemål. Inne i timen får vi se mer enn fysisk aktivitet: Vi ser en gruppe elever som samhandler og utfordrer seg selv med en imponerende trygghet, bare to uker inn i skoleåret.

Trygghet fjerner redselen for å dumme seg ut. I drama og teater handler det om å tørre å være den teiteste - det får man kred for.

-Det er syvendetrinn som har fått halvannen time i uka i år.  De skal gjennom et grunntreningsprogram, hvor vi trener opp “skuespillerens” verktøy, kroppen, forteller dramalærer Kim F. Slaatsveen. -Det går på konsentrasjon, samhandling, samarbeid, assosiasjon, kreativitet, respekt for andre, refleksjon, improvisasjon og trygghet i det å stå foran andre om det er på scenen eller holde et foredrag.

I følge forskning blir elever flinkere i andre fag også av å ha drama og teater. -Alle de grunnleggende ferdighetene vi skal jobbe med i muntlig i læreplanen dekkes, i tillegg til fysisk aktivitet. Så skal dette lede frem til små forestillinger, og kanskje en stor, om det passer med alt annet som skjer på trinnet, forteller Kim.

 

Tapte du? Ta straffen med glede. -All in!
Elevene blir gode og svette, og får brukt hele seg i Kims dramatimer
Alle må være med på alt - og alle er like viktige!
Bildeteater krever samarbeid, kreativitet, å ta ledelsen og følge andre.
Flere av de innledende aktivitetene går på konsentrasjon og samarbeid. Her skal beskjeder gis med håndtrykk - raskt og presist.
Hva er Drama og teater? Les om dramafagets mange fordeler her:

-Vi er så vidt jeg vet den andre skolen som timeplanfester dette, forteller Kim. -På Bogstad skole i Oslo startet jeg det opp sammen med assisterende rektor Anton Rygg, som også brenner for dette faget.

På Bogstad ledet disse timene frem til en stor forestilling med opp til 60 elever på scenen. Erfaringene var så gode på Bogstad skole at de fortsatt holder fast ved det, og lærere som slutter der ønsker dette på sine nye skoler. Elevene som har fått denne kompetansepakken er udelt positive og sier i ettertid at dette var det viktigste de gjorde på hele barneskolen, det var her de lærte mest. År etter år oppsøker de forestillingene etter endt skolegang.