Aller beste mulige skole, for alle

Den Norske Skolen, Málaga ønsker å være den aller beste mulige skole for alle elever som legger til kai i havnen og favnen vår. Vi tenker at kvaliteten på undervisningen vi leverer, og tilpasningene vi gjør for elevene våre, er like viktige uansett om elevene skal være her bare dette skoleåret, eller hele skoleløpet sitt. Hvordan får vi det til?

Søknadsfrist for ordinære søkere skoleåret 2023/24 er den 1. februar.

Tidlig søknadsfrist, for et godt utgangspunkt

Utifra de søkerne som foreligger ved første inntaksmøte, tildeler vi plasser, fordeler undervisningsrom og tilgjengelige ressurser, som legger grunnlaget for skolemodellen kommende skoleår.

Det vil si at du har like stor sjans for å få skoleplass, uansett antall søkere i de forskjellige aldersgruppene, hvis du søker innen fristen.

Søkermassen 1. februar forteller oss noe om hvor behovet for rekruttering ligger, og hvilke stillinger vi trenger å fylle, hvilke arealer som skal tildeles gruppene, hva som må bestilles av utstyr, etc. Etter dette holdes det jevnlige inntaksmøter helt til skolen er full, etter ventelisteprinsippet.

Hvordan vi fordeler skoleplasser og eventuell ledig kapasitet etter første inntak, kan du lese masse om under faneflagget SØK SKOLEPLASS.

Tilpasset undervisning

Hver høst tester vi elevene våre i basisfagene, slik at vi kan tilpasse undervisningen til de elevene som er her akkurat nå.

Les om skolens testing og tilrettelegging HER.

Vi kaller oss en leksebevisst skole og..

mener at det meste av elevens læring bør foregå på skolen, med kvalifiserte lærere tilstede. Derfor gir vi langt færre lekser enn skoler har gjort tradisjonell forstand – men det betyr ikke at vi er helt leksefrie.

.. vi gir underveisvurdering isteden for karakterer

Hvordan vi praktiserer dette med lekser og vurdering, kan du lese masse om HER

Et godt skole-hjem samarbeid

Vi er avhengige av at foreldrene bidrar litt, og er stolte av at vi har et engasjert og aktivt FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) som støtter opp om skolen, tilrettelegger aktiviteter og jobber sammen for at elevene, og de tilhørende familiene, skal ha det godt både på skolen og på fritiden.

Mer om oss

På hjemmesidene våre finner du masse informasjon om oss. Ta også gjerne kontakt med oss for en skoleprat!

Tlf.: +34 952 57 73 80 | post@dnsmalaga.com