Det myldrende livet

Dette prosjektnavnet var selve spiren til liv da femtetrinn kastet seg ut i en fire ukers tverrfaglig temaperiode i november. Perioden startet med en idemyldring over hva elevene selv hadde lyst til å jobbe med innen dette vidspendte temaet.

Målet for prosjektet var at det skulle handle om noe levende, for eksempel dyr, planter/vegetasjon og klima. Med stor iver og arbeidslyst satte elevene igang med å samle informasjon om disse selvutvalgte temaene; Bahamas, havet, regnskogen, Antarktis, Afrika, global oppvarming og klima.

I idefasen brukte lærer Monica Mørkve Wesøe applikasjonen wooclap, et utmerket læringsverktøy for idémyldring og avstemminger. I løpet av denne fasen, som varte et par dager, fikk alle landet en idé om hva hadde lyst til å fordype seg i. Også ulike arbeidsmetoder, og forskjellige måter å presentere et produkt på, ble behandlet og diskutert.

Alle femtetrinnselevene leverte gode, innholdsrike fakta, de fleste via presentasjoner i Keynote og Pages men noen leverte også fil, plakat og brosjyrer.

Videreformidling

Søk, bearbeiding og fremlegging av fakta var viktige fokusområder for elevene underveis, og læreren vurderte elevenes selvstendighet i arbeidet og deres digitale kompetanse, og ga dem råd og fortløpende tilbakemeldinger. De fleste valgte å fremlegge faktaene sitt via en digital presentasjon, men det ble også levert én video og én flott plakat.

Siden alle hadde jobbet med forskjellige temaer, og presentasjonen var deres eneste arena for å videreformidle det de hadde lært til de andre, ble fremføringen et veldig viktig punkt. Derfor fikk elevene beskjed om å øve hjemme, noe de tok på alvor. Alle fikk masse skryt av sin veldig stolte lærer.

Kunst og fortellinger

Elevene jobbet parallelt med fortellinger i norskfaget, inspirert av “Det Myldrende Livet”. I tillegg til flere mål innen naturfag, hentet prosjektet også kompetansemål innen kunst- og håndverk. Her ble barneTV serien “Tinga Tinga” en sentral inspirasjonskilde, og det er lett å se likheter i elevarbeidene.

Brosjyrer om Antarktis - på eget initiativ. En god metode for å formidle fakta!
En informasjonsplakat laget for hånd, er en sjelden og verdifull skatt i vår digitale verden.
Elevene lærte mye av hverandre under fremføringene, som det ble arbeidet iherdig med i forkant.