Assisterende Rektor

Ledig stilling som assisterende rektor ved Den Norske Skolen, Malaga. Vi tilbyr en spennende og utfordrende jobb i et internasjonalt miljø. Tiltredelse fra neste skoleår, august 2019.

Ledig stilling som assisterende rektor ved Den Norske Skolen Málaga

Den Norske Skolen, Malaga er en norsk, privat grunnskole som ligger på den spanske sørkysten i Benalmádena kommune, ca. 15 minutter vest for Málaga. Skolen følger det norske kunnskapsløftet og den norske friskoleloven, har kapasitet til 140 elever og har i 30 ansatte.

Skolen har et kompetent og engasjert personale som er forskningsinformert og fremoverlent i bruk av varierte pedagogiske metoder, herunder utstrakt bruk av digitale pedagogiske verktøy og evidensbasert pedagogikk.

Den norske skolen Málaga vektlegger den enkelte elevs individuelle behov og personlige utvikling, såvel faglig som sosialt. Spansk språkopplæring er obligatorisk. Ved å operere i brytningen mellom norsk og spansk kultur, språk, historie, lov og rett og generell innretning tilbys et variert og interessant miljø til både elever og ansatte.

Vi søker nå etter en assisterende rektor som gjennom tydelig og målrettet lederskap kan bidra til videre utvikling av det faglige nivået og det gode læringsmiljøet ved skolen.

Arbeidsoppgaver

 • Være rektors stedfortreder og pedagogiske sparringspartner
 • Lede og motivere medarbeidernes kollektive prosesser i skoleutviklingsarbeidet
 • Lede utviklingsarbeidet med skolens bruk av iPad i undervisningen
 • Forske på, utvikle og måle effekten av det pedagogiske arbeidet slik at det bidrar til å øke læringsutbyttet for den enkelte elev
 • Planlegge, lede og tilrettelegge for lærernes læring
 • Fag- og timefordeling
 • Personalansvar og HMS
 • Eksamensavvikling
 • Øvrige oppgaver vil bli delt mellom ledergruppen etter kompetanse

Kvalifikasjoner

 • Lærerbakgrunn
 • Bred skolemessig ledererfaring, fortrinnsvis fra alle nivåer opp til assisterende rektor og fra skoler med 1. – 10. trinn
 • Master i skoleledelse
 • Erfaring med endrings – og utviklingsarbeid
 • Kompetanse innen de administrative systemene knyttet til skoledrift
 • Kan vise til gode resultater

Personlige egenskaper

 • Arbeider kunnskaps- og forskningsinformert
 • Strategisk
 • Blir motivert av nye utfordringer
 • Grunnleggende positivt menneskesyn
 • Har høy arbeidskapasitet, jobber selvstendig og effektivt, men er også en lagspiller
 • Er fleksibel, systematisk og målrettet
 • God gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Utadvendt personlighet og god på nettverksbygging

Vi tilbyr en spennende og utfordrende jobb i et internasjonalt miljø

Søknadsfrist: 7. januar 2019 

Søknadsskjema og ytterligere informasjon om skolen finner du på skolens hjemmeside: www.dnsmalaga.com.

Søknaden sendes via søknadsskjemaet: https://www.dnsmalaga.com/kontakt/sok-lederstillinger/ 

Ikke send attester, disse ettersendes ved behov. Vi ber om forståelse for at søknadspapirer ikke vil bli returnert.

Spørsmål om stillingen rettes til rektor Trude Jahren, mail: trude@dnsmalaga.com, eller tlf: 0034 952 57 73 80