Skoleåret 2019/20 erklæres for åpnet

Skoleåret 2019/20 er i gang, og 130 elever er innskrevet første skoledag ved Den Norske Skolen, Malaga. Hele 70 av årets elever har ikke vært elever på skolen tidligere. Det ble en livlig og hyggelig første skoledag, som startet med opprop og velkomsttale. Elevene gikk til klasserommene sine for å bli kjent med hverandre, hilse på lærerne og leke seg trygge gjennom bli-kjent-øvelser. Samtidig fikk foreldrene møte hverandre og bli kjent, samt møte et knippe erfarne foreldre kledt i «Spør meg» t-skjorter.

Tre sprudlende "Spør meg" foreldre. FAU - Foreldrenes arbeidsutvalg, stilte opp med kjentmannshjelp og servering fra den nye kiosken.
Gjensynsgleden var stor mellom lærere og elever første skoledag. Noen elever spurtet inn i favnen til læreren sin under oppropssereminien. En god blanding av høytidelige håndtrykk, klemmer og «Hi fives»
Vi har mange koselige velkomstbilder, og fyller på med et fotoalbum så snart vi har fått inn alle tillatelsesskjemaene.

Nyoppussede arealer

Store deler av skolebygningen har fått et ansiktsløft i sommer. De gamle, glatte flisene i skolegården er byttet ut, det har kommet nytt underlag under lekeslottet, gulvet i kultursalen har fått et nytt belegg, ballbingen har fått ny innramming, Kunst og håndverkssalen er utvidet, naturfagssalen og flere klasserom har fått nye møbler. I tillegg er den gamle FAU-kiosken revet og blitt erstattet med en ny, med nytt kjøkken.

Tid til å etablere gode relasjoner

For at eleven skal kunne lære, er det viktig at de trives! De første skoleukene har alle trinn derfor  en raus mengde tid dedikert til skolemiljøet, først og fremst via arbeid med skolens gyldne regler;

  • Jeg er her for å lære
  • Jeg er her for å hjelpe andre å lære
  • Jeg er her for å bidra til at alle har det bra

Det blir også avvikling av stranddag og klasseturer for elevene, og alle på barnetrinnene danser BLIME dansen. Også lærerne har gjennomgått et seminar med «Institutt for Relasjonsbasert Ledelse», for å øke relasjons- og samtalekompetansen og tilrettelegge for gode dialoger mellom skolen, elever og foresatte. (Les mer om seminaret på skolens HER)

Skolegården er igjen fylt med yrende liv. Første skoledag stilte erfarne foreldre i FAU og flere relevante foretak opp med informasjon til alle de nye familiene.

Skolen hadde, også nytt for året, invitert noen utplukkede tjenesteytere som stilte i skolegården med presentasjonsstand for sine bedrifter. Dette resulterte i gode møter mellom barnehager, småsøsken, unge og eldre fra foreninger, klubber og sjømannskirken, trenings- og helsepersonell, norske leger og gestoriater, for å nevne noen. Kontaktinfo og en liten presentasjon av deltagerne kommer som egen nyhetssak il løpet av uka.

Bli kjent med skolen og få et innblikk i hverdagen vår her på våre nettsider, og ved å følge skolens facebookside og Instagram