Da var stranddagen gjennomført. -Og det med glans!

Formålet med stranddagen er å bli kjent med hverandre i en litt annen setting enn i klasserommet, gjennom velorganiserte og gjennomtenkte aktiviteter og samarbeidsoppgaver, på tvers av trinn og med. På denne måten legger vi til rette for at alle skal kunne føle seg inkludert, at deres tilstedeværelse og bidrag er betydningsfulle  og at de eldste elevene skal få stå frem og vise seg som trygge og gode rollemodeller for de yngre.

Vi var mange voksne til stede på stranddagen og vi fulgte naturligvis nøye med på alt som foregikk. Dette er på ingen måte en hviledag for  de voksne på skolen. De er overalt! De arrangerer ulike aktiviteter, organiserer badepuljer, teller elever med få minutters mellomrom, plastrer, trøster, smører solkrem og fjerner sand fra både matpakker og små kropper. Med andre ord, de har full kontroll. Det er beundringsverdig å se hvor “timet og tilrettelagt” denne dagen er og hvilken oversikt og kontroll lærerne har. 

Evalueringsmøte på kontoret

Jeg hadde et møte med gruppelederne der oppdraget ble gjennomgått. Gruppeledernes ansvar er å presentere oppgaven, legge til rette for at alle får komme med innspill til hvordan oppgaven skal løses, fordele arbeidsoppgaver, sørge at alle blir inkludert og får muligheten til å bidra og ikke minst følge med om noen blir utenfor eller utrygge og hjelpe til med å løse eventuelle uenigheter underveis.

Dette gjorde de på imponerende vis. Det var rett og slett rørende å se hvordan små og store jobbet sammen, hvordan de hjalp hverandre når det ble vanskelig, hvordan flere ungdomstrinnselever trøstet, blåste på skrubbsår og generelt ivaretok elevene som synes det var litt vanskelig å “ta plass” i gruppa.

Helt i tråd med skolens 3 Gylne regler:

  • Jeg er her for å lære
  • Jeg er her for å hjelpe andre å lære
  • Jeg er her for å bidra til at alle har det bra.

Det jeg kanskje synes var det mest imponerende, var hvordan de eldste elevene våre hjalp til når det ble uenighet og tilløp til litt småkrangling. Med gode forslag, kloke løsningsstrategier og masse varme og omsorg, viste de at de er skikkelig gode på å løse utfordringer og konflikter, uten innblanding fra oss voksne. 

Vi ble vitne til mye læring denne dagen. Både de store og de små ble utfordret, gjorde seg erfaringer om samarbeid og konfliktløsning og mestring og ikke minst fikk de se hvor viktig det er at alle i fellesskapet bidrar og hjelper hverandre når noe blir vanskelig. Vi voksne kan også hente mye læring fra dette. Elevene kan! De kan, når de blir gitt ansvar, de kan når de får lov til å prøve og feile og utforske gode problemløsningsstrategier. Og den mestringsgleden de opplever i etterkant, er utrolig stor og utrolig viktig. Dette mener jeg er noe av det viktigste vi kan gi våre elever!

(NB! Alle elevene fikk en bitteliten kjærlighet hver på slutten av dagen onsdag, stikk i strid med våre selvpålagte retningslinjer for søtsaker. Men… rektor mener alle fortjener litt kjærlighet av og til. Spesielt etter en slik fabelaktig innsats for fellesskapet)

Hilsen Trude

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Norskeskolen