Betraktninger fra ny assisterende rektor

-Nå har jeg vært her i tre måneder og ønsker å dele noen refleksjoner og betraktninger jeg har gjort meg om læring og opplevelser som elevene får ved skolen vår:

På hjemmesiden vår står det at vi vil være..

..en skole som skal utdanne trygge verdensborgere som har kompetanse til å realisere sine drømmer og et ønske om å gjøre en forskjell i verden. Den Norske Skolen, Malaga skal ligge i forkant, og være den skolen i dag som norsk skole skal bli i fremtiden. God helse, toleranse, læringslyst og tro på seg selv vil legge grunnlaget. Fremtidsrettet læring, IKT som en naturlig del av hverdagen og språkdyktighet vil være elementer som åpner verden for våre elever.

Dette er ambisiøse mål og det er viktig å stoppe opp av og til å se om praksisen vår er i samsvar med det vi ønsker å oppnå for våre elever. 

For å utdanne verdensborgere er språkkompetanse viktig. Jeg har etterhvert lært meg å si dos bolsas por favor når jeg er i butikken. Språkferdighetene til våre elever er på et helt annet nivå. Elevene får her spanskopplæring fra 1.klasse, og i løpet av barneskolen vil de da ha fått over 600 timer med spansk. Hjemme i Norge får ikke elevene slik opplæring i et annet fremmedspråk på barneskolen. Også på ungdomsskolen på skolen vår, får elevene mer språkopplæring enn de ville fått i Norge. Dette gjør at våre elever har gode forutsetninger til å kunne beherske et verdensspråk i tillegg til engelsk.

Ved at alle elevene har tilgang til egen iPad som benyttes når det er hensiktsmessig, blir IKT en naturlig del av hverdagen. Teknologirommet, “Mac-laben” vi har installert i kjelleren, benyttes flittig særlig i matematikk, naturfag og valgfaget teknologi og design.

Elevene på ungdomstrinnet har et prosjekt på gang der de skal utstyre drivhuset vårt med automatisk lufte- og vanningssystemer. Her må elevene være utforskende og finne gode løsninger selv – og de benytter seg av både koding, designprogram og 3D-printer. -Dette er fremtidsrettet læring!

Det er også viktig for oss å gi elevene våre opplevelser som de vil huske uansett om de har gått her kun ett år, eller i 10 år. Dette har vært vanskeligere i år grunnet Korona-restriksjoner, men med gymtimer for flere trinn som inneholder golf og padel, får elevene oppleve aktiviteter de ikke ville fått i Norge.

-Gode matopplevelser i kantina, med et varmt måltid hver dag, tror jeg også elevene vil huske fra skolehverdagen sin her i Málaga, avslutter Håkon, som kan konkludere med at teori og praksis stemmer godt overens.

 

  

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.