Om å invitere til Bursdag

Skal ditt barn holde fest, har vi besluttet å formidle klare regler for
utdeling av innbydelser på skolen:

  • Det er greit å be alle i en klasse
  • Det er greit å be bare alle guttene, eller alle jentene
  • Det er ikke greit å plukke ut grupperinger slik at noen blir utelatt.

Tenker dere å bare holde en liten markering, invitere noen få nære venner eller plukke utvalgte til en aktivitet eller en bursdag, kan ikke dette formidles i skoletiden. Vi ber også pent om at dere kanskje også tenker det igjennom en gang til. Vi har flere små og mellomstore klasser med ujevn fordeling av jenter og gutter, og det skal så lite til før noen blir lei seg. Vi er et ganske lite miljø, og for mange er skolen det eneste sosiale fellesskapet. Vi er derfor ekstra sårbare og må opptre ytterst varsomt.

Se denne videoen fra Utdanningsdirekturatets kampanje «Voksne skaper vennskap» og manifest mot mobbing.
Husk, det er de voksne som skaper vennskap og fellesskap.