Marco Elsafadi – kommer på besøk til oss!

En av Norges mest inspirerende foredragsholdere kommer til Malaga mandag den 22. januar! Det blir tre foredrag denne dagen. Ett for elevene våre, ett for de foresatte, og ett for lærere og ansatte.

Foredraget for foresatte er fra kl 13.45 til 15.15 og vi vil derfor åpne leksehjelptilbudet for alle elever fra 1. – 4. trinn denne dagen, uavhengig om elevene er påmeldt eller ikke.

«.. Jeg var tilstede på et foredrag Marco Elsafadi holdt i Oslo og kjente umiddelbart at dette traff meg, både som mor og som skoleleder, og har derfor et sterkt ønske om at både foresatte og personalet på min skole skal høre og bli berørt og inspirert av dette viktige budskapet ..»

Trude Jahren, Rektor ved Den Norske Skolen, Malaga

Marco Elsafadi

Relasjoner, inkludering og felleskap.

22. januar kl. 13.45- 15.15

Marco Elsafadi er født i 1976 som palestinsk flyktning i en FN-leir i Libanon. Familien flyktet til Vest-Berlin da han bare var 3 måneder gammel. Marco rakk å begynne i fjerde klasse på barnetrinnet før familien flyktet til Norge og bosatte seg i Kragerø.

Marco er høvding og stifter av stiftelsen New Page. Ved siden av engasjementet for ungdom har Marco vært basketballspiller på toppnivå i 16 år. Han har deltatt i fem norgesmesterskap, og har representert Norge på landslaget i 12 år. Marco vant Mesternes Mester i 2014, og er en tidligere deltager i Robinsonekspedisjonen.

Men først og fremst er han en fremragende foredragsholder, som gjennom sin bakgrunn som flyktning, toppidrettsutøver og år med opptrening etter sykdom har sterk egenerfaring innen mange av livets aspekter.

Marco er opptatt av kraften som oppstår i relasjonen mellom mennesker – på godt og vondt. Livet handler om samarbeid. Mennesker bygger hverandre opp og bryter hverandre ned daglig. Er vi bevisst rundt vårt ansvar i samspill med våre medmennesker?

Relasjoner og fellesskap

Rektor Trude Jahren har vært i kontakt med Marcos management og formidlet hvordan vi tenker oss at hans foredrag kan tilpasses vår virkelighet.

– Vår skole er liten og forholdene er små og tette. Dette gjør at elever som faller utenfor blir ekstra synlige og konflikter ekstra belastende.  I tillegg er det for mange elever ganske utfordrende og krevende å flytte til et annet land, kanskje uten noe nettverk, forteller Trude.

-For de aller fleste elever er ikke bare skolen skole, men også den eneste arenaen de har for sosialisering og skape nettverk. Det er derfor svært viktig at alle, spesielt de voksne, er seg sitt ansvar bevisst og forstår betydningen av og kraften i de relasjonene vi skaper i vårt lille felleskap.

Vi tenker  at de små forholdene samtidig gir gode muligheter til å omforenes om og stå sammen om en felles innsats for et godt, trygt og inkluderende læringsmiljø for alle.

Marco Elsafadi vil holde en serie på tre foredrag denne mandagen. Ett i skoletiden til elevene våre fra mellomtrinnet og ungdomsskolen, ett for alle foreldre og foresatte og ett for ansatte på skolen vår. Vi gleder oss til en inspirerende dag for fellesskapet i og rundt Den Norske skolen, Malaga.

Kilder:

www.marco.no

www.vg.no