Læringspartner

Inger Britt har alle navnene på ispinner i et glass, og trekker tilfeldig hvem som skal være læringspartnere. Kort tid etter er elevene i full gang med samarbeidet.

Trygt og positivt

-Siden vi er så få så bytter vi læringspartnere hver uke, forteller Inger Britt. -Veit du, dette er en så fin gjeng! I forrige uke ble vi ferdige med et prosjekt der vi lagde reklamefilmer. Alle skulle vise filmen, og fremføre en presentasjon i Keynote som forklarte om hele arbeidsprosessen. Det ble en god opplevelse, for vi har fått innarbeidet et veldig trygt og fint læringsmiljø. Her inne er det trygt. Det ingen som ler eller kommenterer negativt. Vi har jobbet mye for denne viktige tryggheten, og arbeider kontinuerlig med å holde fast ved den, sier hun.


Sebastian og Thea ønsker hverandre høytidelig velkommen som ukas partner

Tryggheten og det positive fokuset gjenspeiler seg også når elevene etterpå sitter fordypet i engelskoppgavene læreren har skrevet opp på tavlen, og som læringspartnerne skal løse i samarbeid. Det er selvfølgelig ikke lov å være negativ til partneren sin. Noen ganger må man hjelpe og andre ganger får man hjelp. Kriteriene for hva som er en god læringspartner har de kommet fram til selv, og reglene henger på veggen. I slutten av uka vurderer de hverandre og seg selv.

En god læringspartner


Olivia og Kevin leser høyt for hverandre. Det er like viktig å være en god lytter som å være en god leser. Arbeidsmetoden frigjør mye tid og gir et bedre læringsutbytte enn når alt skal foregå i plenum.

Læringspartnerne Olivia og Kevin, leser engelsktekstene høyt for hverandre, før de om litt skal skrive et sammendrag/ summary av begge tekstene. Olivia er amerikansk, og skal skrive sitt sammendrag på norsk for bedre læringsverdi. Innholdet skal de se på sammen, men først svarer de villig på noen spørsmål fra en nysgjerrig observatør med kamera.

Hva er en læringspartner? 
-Det er sånn, vi sitter ved siden av hverandre og så skal vi gjøre mye i samarbeid i løpet av uka, svarer Olivia.

Hva er du når du er læringspartneren hennes, Kevin?
-Det er en sånn hjelpegreie på en måte, sier Kevin. Det er en sånn diskusjonspartner og en å jobbe gjennom stoffet med.

Kriteriene for en god læringspartner har klassen kommet fram til selv.

Hvordan er du en god læringspartner? 
-Du er snill, tålmodig og begge må bidra, leser Olivia og Kevin fra plakaten på veggen.

Hvor lenge har dere hatt læringspartnere? 
-Siden begynnelsen av året, men jeg tror kanskje vi har jobbet mer aktivt sånn siden jul, svarer Olivia.

Får dere jobbet bedre når dere har læringspartnere? 
-Ja, sier Kevin. -Det spørs litt hva vi gjør, sier Olivia. Det kan være litt tungt noen ganger, men mesteparten er bra. Alle får lest og vi rekker å gjøre mer.

-Det er fint å jobbe to og to, konkluderer Kevin og Olivia.

Den Norske Skolen, Malaga benytter læringspartnere ved alle trinn og i flere fag. Selve gjennomføringen, og kriteriene for hva som fungerer best i de forskjellige gruppene, vurderer klasselærerne. Noen har samme partner i lengre perioder, andre bytter ofte. Elevene er grundig involvert og blir bevistgjort slik at de også ser fordelene ved læringsmetoden. I flere klasserom vurderer elevene seg selv og partneren sin før hvert bytte, og jobber målbevisst for å bli en best mulig læringspartner.

Tekst og bilder ved
Nina C. Kaasin Simarud