FN samling – Å dele et håp og en jord


– Er første klasse her?
Klassens utvalgte konferansier, Merdin, ønsket alle velkommen og startet samlingen med opprop av klasser. Med stødig røst og glimt i øyet gav han publikum et innblikk i hva FN samlingen skulle handle om og introduserte jentene i klassen som satte stemningen med å synge, sart og vakkert, de første versene i sangen «Barn av regnbuen»


Jentene i 7. trinn synger sart og vakkert.
Fra venstre: Musikklærer Ørjan, Sine, Amanda, Maryam, Thea, Astri og Tonje.

 

«…Sammen skal vi leve
hver søster og hver bror
Små barn av regnbuen
på en frodig jord…»

FNs viktige arbeid

– FN ble opprettet like etter andre verdenskrig, i hovedsak for å unngå lignende krigssituasjoner i fremtiden, leser guttene. Her er det Sebastian som leser.

Gruppevis har klassen laget en presentasjon som tar for seg det viktigste FN (Forente Nasjoner) arbeider med: Fred i verden, Miljøarbeid og Menneskerettigheter. UNICEF og barnekonvensjonen er også med når elevene forsøker å trekke frem det viktigste av alt det viktige FN arbeider for. Temaene er mange og brennaktuelle.

FN har satt seg et tusenårsmål 2015, og dette er viktige punkter synes 7. klassen. I tur og orden, og med største alvorlighet leser de opp tusenårsmålene:

1. Utrydde ekstrem fattigdom
2. Sikre utdanning for alle
3. Styrke kvinners stilling
4. Redusere barnedødelighet
5. Redusere svangerskapsrelatert dødelighet
6. Stoppe spredning av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer
7. Sikre miljømessig bærekraftig utvikling
8. Bygge et globalt partnerskap for utvikling


Jentene har med seg plakater, og leser opp barnekonvensjonen og barnas rettigheter.
– Alle barn har rett til et navn og en nasjonalitet, leser Sine.

Oppsummering og quiz
Siden Den Norske Skolen, Malaga bruker iPad i undervisningen, er det enkelt og engasjerende å kjøre en Kahoot quiz til slutt. Dette vet elevene godt, og følger derfor litt nøyere med, for å ha en sjanse under quiz-oppsummeringen.

Det er Sander i 6. trinn 
som ble dagens vinner. Han hadde alle svart riktig på alle de fem kontroll-spørsmålene.

 


7. Trinn legger kronen på verket og vaier med FN-flaggene under avslutningssangen

Som avslutning stemmer alle i og synger «Barn av regnbuen» en gang til. «.. Si det til alle barna. Si det til hver far og mor. Dette er vår siste sjanse til å dele et håp og en jord..» Viktige ord å ta med seg videre denne dagen, inn i helgen og videre i livet.

Tekst og bilder: Nina C. Kaasin Simarud