Eggsperiment

Naturfag: 6. trinn har eksperimentert med egg, eller vi kan godt kalle det å ha eggsperimentert: Egget ble polstret og pakket inn slik elevene tenkte egget ble best beskyttet ved landing – etter et fall på ca. 7 meter. Tror du eggene ble knust?

Før elevene fikk starte, gikk Susanne nøye igjennom det detaljerte oppgavearket med avkryssningsbokser for alle gjøremålene, i den rekkefølgen de skulle gjøres.
Dokumentasjon: Elevene filmet stegene i oppgaven, forklarte valgene sine og viste metodene.
Mohammed har valgt å lage en fallskjerm i tillegg til å pakke inn egget i bobleplast inne i et isoporbeger. Vil egget overleve reisen?

Hvordan lande en bil på mars, og hvordan lande et egg?

-Vi har knyttet eggdroppet vårt til utfordringen som NASA-forskere hadde med å planlegge, designe og bygge landingen til Mars Exploration Rover, forteller faglærer Susanne Sjåvik Iversen. -Fysisk måtte Roveren tåle både varmen fra inntreden i Mars-atmosfæren, og selve støtet med landingen. Våre egg måtte tåle et dropp på flere meters høyde og lande uten å knuses.

Som en viktig del av læringsprosessen, filmet elevene underveis og laget sin egen rapport med video som viser hele prosessen.

Det er skummelt høyt for et lite egg. Vil det overleve?
Hele barneskolen møtte opp som ivrige tilskuere når eggene skulle ut på flytur.
Lærerne, Susanne og Malin gikk "All in" og lagde egne polstrede fartøyer i tillegg til å hjelpe elevene. Her er Marlin og pinnsvinet hennes.
Ett egg fikk en liten sprekk - ellers overlevde hele kartongen.. I hvert fall frem til kveldsmat..