Å skrive seg til lesing

Metoden bruker stavelydene og elevens egne interesser som utgangspunkt for læringen. Eleven starter rett og slett med de bokstavene og de ordene de selv vil. -Alle elever har sin egen referanseramme og en viss bokstavkunnskap allerede ved skolestart, sier foreleseren og vil tilby hele alfabetet allerede fra dag en.


Frank Hansen fra Statped leverte en inspirerende innføring i konseptet “Å skrive seg til lesing”

Til denne undervisningsmetoden skal skolen benytte iPad, og blandt annet appen «Skoleskrift» som hjelper elevene å lete etter de riktige lydene for så å sette sammen egne ord. Slik slipper elevene å vente halve undervisningsåret på «sin bokstav» og kan bruke sin egen referansebakgrunn for å lage setninger som gir mening og inspirerer til skrive- og leseutvikling. Med denne metodikken kan elevene skrive sine egne leselekser som handler om noe eleven bryr seg om. Ordbildet kan høres gang på gang, og bokstavrekken gir mening fordi eleven hører en betydning han kan relatere seg til. De kan begynne med navnet sitt, og så er de igang.

Forskning viser at ved å benytte denne formen for undervisning er det færre elever som «detter av lasset» tidlig i skoleløpet. Alle opplever mestring og føler seg gode. -De motoriske ferdighetene blant førsteklassingene er i utgangspunktet ikke godt nok utviklet for finmotorikken i det å skrive for hånd, særlig ikke blant guttene, sier Frank. Han garanterer at resultatene blir bedre for alle om denne metoden følges. Elevene kan selvfølgelig skrive bokstaver med blyant om de vil, men håndskrift kommer mye senere i undervisningsløpet.

Statped er en statlig pedagogisk tjeneste, som i første rekke skal bidra til en tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov. – Den tradisjonelle lese- og skriveopplæringen passer ikke alle elever, hevder foreleseren, og viser frem nye metoder som ikke bare hjelper de som «faller av lasset» men også de som trenger større utfordringer for å holde engasjementet oppe.
Tekst og bilder ved
Nina C. Kaasin Simarud

kilde: Statped

Norskeskolen