Forsker og forfatter

Med utgangspunkt i kompetansemålene lager tiendetrinnselevene egne lærebøker. Til dette bruker de Bookcreator, en app som lager “levende” bøker fylt med elevens egne notater, bilder og filmopptak av kjemiske forsøk, for å nevne noe. – Vi frigjør oss fra lærerboka, og konsentrerer oss om læreplanen, forteller naturfagslærer Kim Slaatsveen. Slik får elevene en egen bok som forteller dem alt de trenger å vite til en eventuell eksamen.

I BookCreator  står eleven helt fritt og kan velge den metoden de lærer best på. Noen lærer lettere ved å skrive for hånd og lage egne illustrasjoner, mens andre kanskje husker bedre det de hører eller har sett på film. Særlig når man skal memorere hva man gjør under kjemiske forsøk, er det greit å kunne bruke video som virkemiddel.

Livets kjemi

Akkurat nå lager elevene lærebøker om organisk kjemi, eller “livets kjemi”. Det er alt i omgivelsene våre som dreier seg om grunnstoffet karbon. Fra olje, bensin og gass, til sukker, alkohol, plast, osv. –Elevene har har laget egen sminkefjerner, etyn (sveisegass), gjort flammeprøver på ulike alkoholer, gjort praktisk forsøk med destillasjonstårn, og lært å påvise karbohydrater i ulike væsker, forteller Kim.

I destillasjonstårnoppgaven brukte vi kaffe, forteller Kim. Et destillasjonstårn er når du varmer opp en væske og skiller ut de forskjellige komponentene. I oljeindustrien brukes dette til å skille ut alle bestanddelene i oljen. De letteste gassene som skilles ut ved lavest temperatur skilles ut på toppen, man utvinner bensin og olje, og får ut de tyngste ojleproduktene i bunnen. Med å bruke kaffe i eksperimentet, fikk elevene se at det destillerte vannet steg opp via damp som videre ble nedkjølt og ble til rent vann igjen. I kolben ble det liggende en tykk masse og etterhvert var det bare tørr kaffe tilbake i bunnen. Prosessen er filmet, illustrert og gjengitt av elevene i bøkene deres.

-Elevene har videre laget “Estere” (alkohol og syre), noe vi finner som duftstoffer og smaker i alt fra parfyme til godteri. De skal også spalte karbohydrater og lage hudkrem. Alt de gjør knyttes opp mot teorien og dokumenteres i BookCreator på en personlig måte, forteller Kim. 

Egne lærebøker

Bøkene elevene kreerer kan hentes frem og brukes direkte under en eventuell muntlig eksamen i naturfag, i og med at de til sammen skal inneholde alle kompetansemålene i læreplanen.  -Det er et supert utgangspunkt om de kommer opp i naturfag, avslutter naturfaglæreren. Her er noen eksempler på hvor forskjellig elevenes bøker blir:

Eksempelvideo - vi beviser etyn